HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bra dricksvatten och rent avlopp i Strömstad

Bra dricksvatten och rent avlopp – det är en kvalitetsstämpel för Strömstads kommun! Visste du att det produceras mellan 1 000 000 till 1 250 000 kubikmeter dricksvatten per år i vår kommun?

I kommunens mindre vattentäkt i Flöghult hittades nyligen bakterier. Orsaken utreds, att vattnet förorenas hör dock till ovanligheterna. Ett häftigt regn som spolar ut oönskade ämnen i vattnet kan vara en förklaring. Då är det tryggt att veta att reningen i våra vattenverk och täta kontroller ser till att vi har koll på att dricksvattnet håller kvalitet.

Drygt 4 100 hushåll (abonnenter) använder kommunens vatten. På sommaren fördubblas förbrukningen. Det beror på det stora antal besökare och delårsboende som vistas här under sommarmånaderna. Glädjande nog är vi duktiga på att hushålla med vattnet, trots att kommunen växer och att fler besöker vårt område förbrukas mindre vatten varje år per person!

I sommar har vattenförbrukningen minskat cirka 30 procent jämfört med en normalsommar. Antalet personer som använder vattnet är helt enkelt färre på grund av pandemin.

Mer än 50 mil ledningar

I Strömstad kommun har vi drygt 500 kilometer ledningssystem. Av dessa är cirka 220 km ledningar för dricksvatten, 220 km är spillvattenledningar (avloppsvatten) och 70 km är dagvattenledningar (regn- och dräneringsvatten).

Statusen på ledningsnätet i Sveriges kommuner diskuteras av och till. Många kommuner står inför stort renoveringsbehov eftersom ledningarna börjar bli gamla. Visst har även vi i Strömstad en och annan vattenläcka, men överlag är ledningsnätet i bra skick. Sedan 1970-talet har Strömstad Kommun löpande renoverat VA-systemet, investeringstakten har gjort att vi idag har ett bra nät. De senaste 10-15 åren har vi investerat cirka 450 miljoner kronor i ledningar och reningsanläggningar.

Avloppsreningsverket vid Österröd är ett av Europas första med miljötekniken Nereda och ser till att avloppsvattnet är rent innan det släpps ut i havet. Viktigt inte minst eftersom allt vatten hela tiden cirkulerar, havsvatten dunstar, blir nederbörd som blir dricksvatten och senare avloppsvatten. Och så börjar allt om igen.

Prima kvalitet – kranmärkt vatten

Strömstads färskvatten håller hög kvalitet. Det finns med andra ord ingen anledning att erbjuda vatten på flaska vid arrangemang och på anläggningar. Kranmärk ditt vatten och gör en insats för miljön!

I bild: Drifttekniker Robert Larsson och processingenjör Tim van Erp vid sista reningssteget på Österröds reningssverk. Härinfrån går det renade vattnet ut i havet.

Avloppsrening med ny teknik

När färskvattnet använts ska det renas innan det släpps ut i havet. Här kan du läsa om den nya reningstekniken som används.

Mer om Kranmärkt vatten

Allt fler verksamheter kranmärker sitt vatten. Här kan du ansöka om märkningen.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: