HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bokslutskommuniké 2018

Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2018 på 30 mnkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 15 mnkr. Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt om 10 mnkr.

Det goda resultatet behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Samtliga nämnder redovisar positiva resultat främst tack vare budgetdisciplin och god hushållning med gemensamma resurser. I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland annat markförsäljning och bidrag för ökat bostadsbyggande.

Den generella bristen på arbetskraft har lett till svårigheter att rekrytera. Detta påverkar verksamheten negativt även om det resultatmässigt minskar personalkostnaden. Trots utmaningar redovisar många verksamheter goda resultat i de kvalitetsmätningar som regelbundet genomförs. SKL:s granskning av skolan visar att kunskapsresultaten för elever i årskurs 9 har förbättrats under året. Samtidigt redovisar äldre på våra boenden och inom hemtjänsten en högre nöjdhet med kommunens service jämfört med riksgenomsnittet.

Läs hela bokslutskommunikén här:

För frågor kontakta:

Carsten A. Sörlie, ekonomichef Strömstads kommun, tel 0526-19 202, e-post: carsten.sorlie@stromstad.se

Göran Wallo, VD för Strömstadsbyggen, Strömstadslokaler och StrömstaNet, tel 070-697 82 68, e-post: goranw@stromstadsbyggen.se

Föredragning av årsredovisningen

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-06, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: