MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bokslut för år 2020 klart

Strömstads kommuns preliminära resultat för 2020 är 47,0 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 29,5 miljoner kronor. Försäljning av finansiella tillgångar och mark, lägre pensionskonstnader samt en överlag god hushållning med resurser gör att resultatet överstiger budget.

År 2020 har präglats av Covid-19 vilket har påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av mars 2020 har lett till påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt erhålligt ett statligt stöd för intäktsbortfall vilket dock inte fullt ut kompenserat för uteblivna hamn- och parkeringsintäkter.

Positiva poster som reavinster för finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger budet. Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och skatt om 9,6 miljoner kronor.

Resultatet finansierar investeringar

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade investeringar. Resultatet borgar för en långsiktigt hållbar ekonomi och skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade investeringar, vilket i sin tur är viktigt för att minska den totala låneskulden.

Läs bokslutskommunikén i sin helhet Pdf, 752.6 kB.

Kontakt: Ekonomichef Carsten Sörlie, carsten.sorlie@stromstad.se

 

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: