HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Beslut om smittspårning bland boende och personal

Smittspårning pågår för närvarande vid en av kommunens boendeenheter för äldre. Detta för att utesluta att coronavirus spridits bland personal och boende.

Berörd enhet är gruppboendet för demenssjuka med de två avdelningarna Aprikosen och Rosen som ligger avskilt invid Beatebergsgårdens boende för äldre i Skee. Smittskyddsläkaren i Västra Götalands län har beslutat om smittspårning för att utesluta att smitta spridits under arbetspass då en personal testat positivt för Covid-19. All personal samt boende vid avdelningarna kommer därför att provtas. Anhöriga till boende vid enheten har informerats.

Som en försiktighetsåtgärd bär all personal vid enheten skyddsutrustning vid allt vårdtagarnära arbete i väntan på provsvar. Åtgärdsarbetet följer i övrigt de rutiner för uppföljning och information till egen personal, anhöriga och besökare som lagts fast sedan tidigare.

Viktig med fortsatt vaksamhet!

Att vårdpersonal visar sig smittad uppmärksammas också i andra kommuner. Smittskyddet i Västra Götalandsrregionen betonar därför vikten av att fortsätta vara vaksam mot symptom och att alltid stanna hemma vid tecken på förkylning. Det är viktigt att hålla avstånd även på jobbet - i fikarum, vid omklädning och i andra gemensamma utrymmen - för att minimera smittrisk mellan kollegor.

Antalet konstaterade fall i Strömstad är lågt men det pågår en allmän smittspridning i samhället. Det är också sannolikt att alla är mer utsatta för smitta under semestertider då vi reser mer samt träffar släkt och vänner i större omfattning. Sedan tester av personal inleddes i juni har tre medarbetare tidigare konstaterats med Covid-19.

Håll avstånd, följ hygienråden och gå inte till jobbet ens med lindriga symptom.

Frågor och svar om aktuell smittspårning:

 • När väntas provsvaren? Hur många är det fråga om?
  Provsvar lämnas inom 2-4 dygn. Det handlar om totalt tio personal och 17 boende som provtas.
 • Hur går smittspårningen till?
  Smittskyddet inom VGR ansvarar för smittspårning. Svalgprov/näsprov tas på patienter samt personal som varit i tjänst under aktuell tidsperiod.
 • Kommer boendet att isoleras nu?
  Nej. Om brukare får positivt svar isoleras den enskilde på sitt rum. Besöksförbud gäller sedan tidigare.
 • Hur vet jag om min anhöriga är berörd? Alla anhöriga på berörd enhet informeras av enhetschef eller sköterska.
 • Kan säkra besök tillåtas under perioden?
  Ja
 • Vad händer om det skulle visa sig finnas smitta på boendet?
  Den som eventuellt skulle visa sig vara smittad isoleras i sin lägenhet. Smittskyddets och vårdhygiens rutiner för vård av smittad eller misstänkt smittad person följs.
 • Vart ska jag ringa om jag är orolig för min anhörig?
  Kontakta enhetschef vid aktuellt boende.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: