HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Barn- och utbildningsförvaltningen kommenterar rapporten Bästa skolkommun

Strömstads kommun förbättrar sin låga placering i Lärarförbundets rapport Sveriges bästa skolkommun 2020. De förbättringsområden som rapporten visar på stämmer väl överens med de områden som skolverksamheterna i Strömstad sedan tidigare jobbar långsiktigt med för att förbättra.

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun, där man undersöker, rankar och jämför alla 290 kommuner efter 10 kriterier. Syftet är att synliggöra och förstå skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv och visa på vilka styrkor och utmaningar som finns i varje kommun när det gäller skolan.

Resultat för Strömstad som skolkommun

Den senaste statistiken visar på en förbättrad utveckling jämfört med förra året för Strömstads del. Strömstads kommun placerar sig i år som nummer 254 av 290 kommuner och har förbättrat sig med 28 placeringar från föregående års ranking (282). Rapporten pekar på både styrkor och svagheter inom skolverksamheten.

Styrkor – ranking inom parentes:

  • Meritvärde i årkurs 9 (59/290)
  • Lärartäthet (77/290)
  • Resurser till undervisningen (116/290)
  • Andel godkända elever (135/290)

Svagheter – ranking inom parentes:

  • Friska lärare (287/290)
  • Andel barn i förskolan (260/290)
  • Utbildade lärare (260/290)
  • Fullföljd gymnasieutbildning (188/290)

Påbörjade förbättringsåtgärder

Den bild som rapporten förmedlar stämmer väl överens med vad verksamheterna sedan en tid tillbaka prioriterar och arbetar långsiktigt med, exempelvis att minska sjukfrånvaron, att rekrytera fler behöriga lärare och att fler elever ska fullfölja sina studier. Andra exempel är att drygt 20 nya förstelärare jobbar aktivt med tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Förstelärare, rektorer och specialpedagoger ökar på sin kompetens och får nya verktyg kring specialpedagogik.

Ett systematiskt kvalitetsarbete har också sjösatts där mål, undervisningens kvalitet och elevers delaktighet kontinuerligt följs upp genom dialog mellan lärare och elever, samt mellan arbetslag och enhetschefer. Förskolan är till för alla barn i Strömstad och där pågår ett utvecklingsarbete för att fler barn ska börja förskolan. Just nu går 81 procent av barnen i åldern 1-5 år i förskolan.

– Resultaten går i rätt riktning och de kategorier där vi rankas lågt är ingen överraskning. De åtgärder som genomfördes i våras kommer att få resultat och förhoppningsvis leda till att kommande års resultat gradvis förbättras, långsiktigt och medvetet, säger förvaltningschefen för barn och utbildning Helene Evensen.

Läs mer om Sveriges bästa skolkommun 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: