HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Angående smittspårning på Solbogårdens boende

Uppdaterat 10 nov: Smittspårning vid boendet fortsätter för att begränsa smittspridning. Detta sedan vårdtagare har konstaterats bära coronavirus. Samtlig personal och alla boende har testats vid två omgångar.

Just nu gör vi allt för att ta hand om de ädlre på bästa sätt. Vi tackar för den förståelse som visas från anhöriga då vi tvingats begränsa besöken vid boendet.

De tillfälliga besöksrestriktionerna gäller tills smittspårningen avslutats och smitta kan uteslutas. Smittskyddsläkare och ansvarig läkare vid vårdcentral ansvarar för smittspårningen.

Anhöriga till boende på Solbogården har underrättats om att smittspårning pågår och att besök för tillfället inte kan genomföras.

Vid boendet följs nu handlingsplanen för att hantera smitta. I korthet gäller att:

  • den som är sjuk stannar på sitt rum,
  • personal använder anvisad skyddsutrustning vid konstaterade fall,
  • antal vikarier vid sjukfrånvaro hos ordinarie personal minimeras via särskild planering,
  • ökad täthet i kontakten med vårdcentral, till exempel för extra provtagning och eventuell behandling av vårdtagare.

Nu krävs extra vaksamhet!

Det nationella besöksförbudet vid boenden för äldre slopades den 1 oktober. De skärpta restriktioner som utfärdades av Folkhälsomyndigheten under förra veckan innebär förhöjd försiktighet vid besök, och vi vädjar till alla att vara extra nog med egen hälsa och hygien samt att följa övriga rutiner i händelse av besök. Äldre och andra i riskgrupp behöver fortsatt värnas.

Alla behöver bidra till att undvika smittspridning i samhället! Rekommendationerna om att hålla avstånd, ha god handhygien och stanna hemma vid minsta symptom, behöver följas både på jobbet och på fritiden.

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: