HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

2020 års medborgarlöften underskrivna

Här skrivs årets medborgarlöften under av polis och kommunledning. Vid pennan: kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson och biträdande Lokalopolisområdeschef i region Väst; Jens Börretzen. Årets löften utlovar bland annat mer synlig polis, insatser mot narkotikaanvändning och ökad trygghet i centrum.

2020 års löften bygger på den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2019. Bland invånarnas önskemål finns bland annat just en mer synlig polis lokalt.

- Det har vi haft med även i tidigare års löften, i år preciserar vi hur vi ska nå detta, bland annat med ökat antal trafikkontroller, säger kommunpolis Sara Olsson. Förebyggande arbete mot användning av narkotika har vi haft med tidigare, men det är en prioritering som fortsätter även detta år. Från kommunens sida lyfts bland annat insatser för bättre belysning i centrala Strömstad.

2019 års trygghetsundersökning visar att fler upplever att tryggheten förbättrats i Strömstad. Antalet anmälda brott har också minskat jämfört med tidigare år.

- Statistiken visar att det inte finns någon anledning att vara otrygg i Strömstad, menar Sara Olsson. Det kan ändå finnas en känsla av otrygghet, den är svårare att komma till rätta med. Känslan kan ibland komma av upplevelser som rapporteras från en annan del av landet.

Medborgarlöften i korthet

Medborgarlöften är en fördjupning av den samverkan som finns mellan kommun och polis med syftet att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det ska göras genom att tillsammans bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare i samverkan med lokalsamhällets aktörer.

Årets löften bygger på den trygghetsundersökning som genomfördes bland medborgarna under hösten 2019. Även andra kartläggningar och statistik över anmälda våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor bildar underlag.

Ta del av medborgarlöftena för 2020

Ta del av trygghetsundersökningen 2019Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: