MENY

Introduktions­programmet

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Syfte

Yrkesintroduktion är för den som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat individuellt val eller på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen ska ge eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Efter utbildningen kan eleven söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Utbildningen är inte avsedd för ungdomar på språkintroduktion.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas utifrån den enskilde elevens behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningen ska i huvudsak vara yrkesinriktad. De grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella yrkesprogram. APL ska erbjudas. Som alternativ till APL kan praktik erbjudas.

Vid behov görs kombination med stödjande och motiverande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Anges i elevens individuella studieplan

Övrigt

  • Utbildningen ska erbjudas.
  • Utbildningen är utformad för en enskild elev.
  • Elever från grundsärskolan kan om de vill och av rektor bedöms klara utbildningen gå på yrkesintroduktion.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se