MENY

Introduktions­programmet

Programinriktat val

Syfte

Riktar sig till elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att vara behörig till ett yrkesprogram. PRIV ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är öppen förungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram och är sökbar.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen innehåller i första hand de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som behövs för att komma in på ett yrkesprogram.

Kurser från det nationella program eleven är inriktad mot. Även APL och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan ingå. Anges i elevens individuella studieplan.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de ämnen som saknas för behörighet. Eleven kan sedan direkt gå över till ett nationellt program.

Behörighetskrav

En elev är behörig om den har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen såsom svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Övrigt

  • Huvudmannen fastställer årligen vilka yrkesprogram som är sökbara.
  • Utbildningen är avsedd för grupp av elever.
  • PRIV är inte möjligt till ett högskoleförberedande program
  • Eleven blir antagen av rektor till aktuellt yrkesprogram så snart eleven uppnått behörighet och gymnasieintyg utfärdats.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se