MENY

Introduktions­programmet

Preparandutbildning (IMPRE)

Syfte

Uppnå behörighet för gymnasiestudier på högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Preparandutbildning är för den som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Riktar sig i första hand till studiemotiverade elever som snabbt vill bli behöriga.

Längd

Utbildningen får normalt pågå högst ett år eller om synnerliga skäl föreligger max två år. Möjlighet ska finnas att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. I det senare fallet kan en preparandelev integreras med elever på ett nationellt program.

Erfarenhet visar att ämneskompletteringar bör vara klara i perioden 15-30/9 för att eleven ska ha en reell möjlighet att klara att följa ett nationellt program i år 1. Huvudspåret är att påbörja år 1 året efter preparandutbildningen.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen innehåller i första hand de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som behövs för att komma in på ett nationellt program.

Även gymnasiekurser kan ingå.

Övrigt

  • Utbildningen ska erbjudas
  • Preparandutbildningen kan organiseras som ett allmänt förberedande år, dels som integrerad i högskoleförberedande program.
  • Tidigare satta grundskolebetyg kan inte läsas upp.
  • Preparandutbildningen är inte ett sökbart alternativ.
  • Möjlighet ska finnas att i mån av plats bli antagen till ett nationellt program snarast möjligt då eleven uppnått behörighet.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se