MENY

Havet i centrum!

Kosterhavets nationalpark – vår stolthet

Strömstad gymnasium lever kommunens varumärke ”Havet i centrum – livet i fokus”. Alla klasser (förutom teknik) genomför minst en exkursion i marin miljö under en halvdag, ”En strand nära dig”. Detta görs ihop med kommunens miljöcentrum EkoParken och Kosterhavets nationalpark. Vi samlar marina organismer och studera ekosystemet i havet. Efter avslutat fältarbete arbetar vi i klassrummet med artbestämning och granskning av vattenprover i mikroskop.

Elever som läser på naturprogrammet får en fördjupad havskontakt. Här ingår förutom havsexkursion (se ovan) även ett studiebesök vid närbelägna Tjärnö Marina forskningsstation (Göteborgs universitet). Här kan det bli en dagstur med forskningsfartyget Nereus där vi tar olika bottenprover från Tjärnö och norska vatten. Vi utforskar livet på bottnen på en av trösklarna vid Idefjordens mynning. Det kan också bli en tur med samma fartyg med fördjupning på vad undervattenskameran fångar in.

Till Koster

På våren reser du som studerar biologi ut till Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark på en heldags exkursion. Alla som läser kursen Ung förtagande (främst elever vid ekonomi- och handelsprogrammen men alla kan söka den) får under en dag besöka Tjärnö marina forskningsstation. En rad av de UF-företag som startat tar fram affärsidéer med marin anknytning.

Utflykter till Koster och Kosterhavet förekommer även inom andra program och projekt.