MENY

Havet i centrum!

Strömstad gymnasium marin temadag

Lärare, rektorer och samverkansaktörer berättar om temadagen "Livet vid havet".

Strömstad gymnasium marin temadag

Få en glimt från den marina temadagen "Livet vid havet".

Kosterhavets nationalpark – vår stolthet

Strömstad gymnasium lever kommunens varumärke ”Havet i centrum – livet i fokus”. Alla klasser (förutom teknik) genomför minst en exkursion i marin miljö under en halvdag, ”En strand nära dig”. Detta görs ihop med kommunens miljöcentrum EkoParken och Kosterhavets nationalpark. Vi samlar marina organismer och studera ekosystemet i havet. Efter avslutat fältarbete arbetar vi i klassrummet med artbestämning och granskning av vattenprover i mikroskop.

Elever som läser på naturprogrammet får en fördjupad havskontakt. Här ingår förutom havsexkursion (se ovan) även ett studiebesök vid närbelägna Tjärnö Marina forskningsstation (Göteborgs universitet). Här kan det bli en dagstur med forskningsfartyget Nereus där vi tar olika bottenprover från Tjärnö och norska vatten. Vi utforskar livet på bottnen på en av trösklarna vid Idefjordens mynning. Det kan också bli en tur med samma fartyg med fördjupning på vad undervattenskameran fångar in.

Till Koster

På våren reser du som studerar biologi ut till Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark på en heldags exkursion. Alla som läser kursen Ung förtagande (främst elever vid ekonomi- och handelsprogrammen men alla kan söka den) får under en dag besöka Tjärnö marina forskningsstation. En rad av de UF-företag som startat tar fram affärsidéer med marin anknytning.

Utflykter till Koster och Kosterhavet förekommer även inom andra program och projekt.

Den marina temadagen "Livet vid havet"

Strömstad gymnasium lanserade 2022 en ny satsning med en årlig återkommande marin temadag ”Livet vid havet” för alla gymnasiets elever (åk 1-3).

Mål: att lyfta marin vetenskap, aktuellt inom samhället kopplat till havsmiljön samt yrken och näringar med anknytning till havet. Årskurserna har olika fokusområden.
Temadagen speglar Strömstads varumärkeslöfte: Havet i centrum - livet i fokus.

Samverkansaktörer: Kosterhavets Nationalpark och Naturum, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium GMBL, Innovatum science park, Strömstadsbyggen, Sjöräddning, Kustbevakning, Utetid, Andrum Strömstad och Ostrea Aquaculture.

Program 2022: Åk 1 hade marin fältdag på Nötholmen med fokus på Naturkunskap. Åk 2 åkte till Koster för en heldag med algguidning, vandring, utomhusmatlangning och fokus på friluftsliv och ekoturism. Åk 3 mötte företag och verksamheter på Kulturhuset Skagerack med fokus på projekt, entreprenörskap och yrken inom marina området samt besökte Kustbevakning och Sjöräddning i gästhamnen.

Totalt deltog 369 elever.

Strömstad gymnasium marin temadag

Lärare, rektorer och samverkansaktörer berättar om temadagen "Livet vid havet".

Kosterhavets nationalpark – vår stolthet

Strömstad gymnasium lever kommunens varumärke ”Havet i centrum – livet i fokus”. Alla klasser (förutom teknik) genomför minst en exkursion i marin miljö under en halvdag, ”En strand nära dig”. Detta görs ihop med kommunens miljöcentrum EkoParken och Kosterhavets nationalpark. Vi samlar marina organismer och studera ekosystemet i havet. Efter avslutat fältarbete arbetar vi i klassrummet med artbestämning och granskning av vattenprover i mikroskop.

Elever som läser på naturprogrammet får en fördjupad havskontakt. Här ingår förutom havsexkursion (se ovan) även ett studiebesök vid närbelägna Tjärnö Marina forskningsstation (Göteborgs universitet). Här kan det bli en dagstur med forskningsfartyget Nereus där vi tar olika bottenprover från Tjärnö och norska vatten. Vi utforskar livet på bottnen på en av trösklarna vid Idefjordens mynning. Det kan också bli en tur med samma fartyg med fördjupning på vad undervattenskameran fångar in.

Till Koster

På våren reser du som studerar biologi ut till Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark på en heldags exkursion. Alla som läser kursen Ung förtagande (främst elever vid ekonomi- och handelsprogrammen men alla kan söka den) får under en dag besöka Tjärnö marina forskningsstation. En rad av de UF-företag som startat tar fram affärsidéer med marin anknytning.

Utflykter till Koster och Kosterhavet förekommer även inom andra program och projekt.

Strömstad gymnasium marin temadag

Få en glimt från den marina temadagen "Livet vid havet".

Den marina temadagen "Livet vid havet"

Strömstad gymnasium lanserade 2022 en ny satsning med en årlig återkommande marin temadag ”Livet vid havet” för alla gymnasiets elever (åk 1-3).

Mål: att lyfta marin vetenskap, aktuellt inom samhället kopplat till havsmiljön samt yrken och näringar med anknytning till havet. Årskurserna har olika fokusområden.
Temadagen speglar Strömstads varumärkeslöfte: Havet i centrum - livet i fokus.

Samverkansaktörer: Kosterhavets Nationalpark och Naturum, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium GMBL, Innovatum science park, Strömstadsbyggen, Sjöräddning, Kustbevakning, Utetid, Andrum Strömstad och Ostrea Aquaculture.

Program 2022: Åk 1 hade marin fältdag på Nötholmen med fokus på Naturkunskap. Åk 2 åkte till Koster för en heldag med algguidning, vandring, utomhusmatlangning och fokus på friluftsliv och ekoturism. Åk 3 mötte företag och verksamheter på Kulturhuset Skagerack med fokus på projekt, entreprenörskap och yrken inom marina området samt besökte Kustbevakning och Sjöräddning i gästhamnen.

Totalt deltog 369 elever.