FN:s Globala mål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Målen samordnas av FN:s utvecklingsorgan UNDP och tar sikte på att uppnå fyra huvudsakliga resultat till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Därför 17 mål

FNs 17 globala mål är inbördes beroende och en del av en universell plan (Agenda 2030) för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Det har snart gått tre år sedan målen antogs av FN:s medlemsländer och runt om i världen pågår arbetet för att målen ska bli verklighet.

Trots att människor överlag lever bättre liv idag än för tio år sedan finns många utmaningar kvar för att vi fram till år 2030 ska säkerställa en hållbar framtid där ingen människa lämnas utanför i utvecklingen. Ta del av framsteg och utmaningar här The Sustainable Development Goals Report 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globala målen i skolan

Här finns exempel på övningar på arbete med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..