MENY

Specialpedagog

Vad gör specialpedagogen?

Specialpedagogen finns på skolan för dig som är i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och matematiksvårigheter, eller andra former av inlärningssvårigheter. Du som har inlärningssvårigheter kan kontakta en specialpedagog som förstår och kan stötta dig på ett professionellt sätt i skolarbetet. Specialpedagogens huvuduppdrag är att jobba på organisationsnivå, delta i elevhälsan samt utreda elever som kan vara i behov av särskilt stöd.

Behovet styr

Ditt behov av hjälp styr hjälpens utformning. Du kan få hjälp med till exempel studieteknik, få hjälp med hur du kan använda inlästa läromedel och skönlitteratur, tips på träning på det specifika problemet, längre provtid, mindre grupp vid redovisningar eller hjälp att planera och strukturera skolarbeten. Vi kan även erbjuda specialundervisning om du har behov av särskilt stöd men i första hand försöker vi på gymnasienivå jobba för att du ska lära dig att hantera dina svårigheter och hitta strategier för att komma vidare med utbildning och jobb.

I början av årskurs ett diagnostiseras samtliga elever i svenska, engelska och matematik. Här kan elever som kan behöva stöd upptäckas. En pedagogisk utredning kan göras och därefter beslutas om stöd.

Vår specialpedagog

Anna Rönnborg Specialpedagog
072-141 72 55
anna.ronnborg@stromstad.se

Du hittar Anna på gymnasiets expedition.