HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vägar vidare – omställning

Foto över Strömstads hamn.

Strömstads kommun har beviljats investeringsstöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen till en omställningssatsning. I denna satsning ingår ett omställningskontor som fysiskt kommer att ha sin plats i före detta sjukhusbyggnaden, Pilen 5. Omställnings­kontoret drivs initialt i digital form medan lokalen anpassas och i avvaktan på att pandemin avtar.

Omställningskontoret ingår i en satsning till stöd för företag och enskilda som drabbats av effekter av coronakrisen – ”Kraftsamling Norra Bohuslän” som rymmer även andra pågående projekt.

Omställningsarbetet och bildandet av ett omställningskontor i Strömstad innebär att ett antal medarbetare arbetar med att öka sysselsättningen och utveckla näringslivet i norra Bohuslän och Strömstad. Ur ett mer långsiktigt perspektiv ska omställningskontoret gradvis övergå till en utvecklingsnod. Arbetet blir en plattform för kompetensuppbyggnad och breddning av näringslivet. Målgrupp är ledning och medarbetare i företag som har en uttalad vilja att utvecklas, utbildas och bidra till omställningen mot en hållbar framtid och tillväxt i regionen.

Omställningskontoret erbjuder:

  • Vägledning för anställda personer som vill utvecklas i sin yrkesroll eller hitta studiealternativ
  • Rådgivning vid företagsomställning
  • Affärscoaching och utvecklingsmöjligheter för befintliga företag eller nyetableringar

Kopplat till omställningskontoret finns näringslivsutvecklare, studie- och yrkesvägledare och samarbetsparters.

Målgrupp

Omställningskontoret riktar främst in sig på anställda individer och företag som kan komma att beröras av den varselvåg Strömstad och norra Bohuslän upplever som en samhällsekonomisk effekt av pandemin.

Aktörer

Syftet med omställningsarbetet är att minska krisens negativa konsekvenser. Arbetet sker i samverkan mellan kommunen, utbildningsanordnare, företagsfrämjande aktörer och näringslivet, både lokalt och regionalt. Arbetet sker även i nära dialog med Tillväxtverket, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, samt med Arbetsförmedlingen.

Omställning innebär nya krav och möjligheter. För att möta behovet av kompetensförsörjningsinsatser behöver det finnas möjligheter för anställda att bredda sin kunskap och kompetens för att matcha arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen i Strömstad är därför drivande i omställningsarbetet och anordnar redan idag yrkesutbildningar som näringslivet efterfrågar.

Styrkeområden

I omställningsarbetet ingår att analysera nuläge och behov för att säkerställa och styra insatserna till där omställning når störst effekt.

Initialt har fem styrkeområden identifierats i Strömstad, det vill säga områden som har hög potential att bidra till regional tillväxt:

  1. Handelsnav med fokus på e-handel och digitalisering
  2. Hållbar desinationsutveckling
  3. Grön logistiksymbios med fokus på hållbara transporter
  4. Marina och maritima näringar
  5. EUs yttre gräns, import och exporthandel med ökat samarbete med Norge

Mål, nyckeltal

Exempel på nyckeltal för omställningskontoret är:

  • minst 1200 individer (anställda) ska ha erbjudits eller ingått i kompetensutvecklingsinsatser
  • minst 50 företag ska ta del av affärsutvecklings- och kompetensaktiviteter

Budget

Satsningen på ett omställningskontor som övergår till utvecklingsnod har en budget på 4 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Kommunens insats är 500 000 kronor.

Kontakt

Richard Holm
Näringslivsansvarig
0526-191 69
richard.holm@stromstad.se

Anja Sonerud
Projektledare omställning näringsliv
0526-194 49
anja.sonerud@stromstad.se

Leon Eriksson
Företagslots
076-697 76 41
leon.eriksson@stromstad.se

Tillväxtverkets logotyp blå
Västra Götalandsregionens logotyp

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Richard Holm