Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Visioner, mål och budget

Utvecklingsarena Strömstad bildades med syftet att skapa ett bredare och starkare näringsliv. Arbetet har både kortisktiga och långsiktiga mål.

Utvecklingsarenans arbete syftar till att:

 • Stödja omställningen för företag som drabbats hårt av coronapandemins effekter.
 • Stärka övriga befintliga företag genom satsning på ökad innovation och hållbar utveckling.
 • Stödja omställning för anställda genom behovsbaserad kompetensutveckling och utbildning.
 • Attrahera nya företag utifrån kommunens och delregionens styrkeområden och strategi.
 • Stärka och utveckla samverkan inom näringsliv, företagsfrämjande aktörer, utbildningsaktörer, myndigheter, organisationer inom kommunen och med grannkommunerna i norra Bohuslän.
 • Stärka och utveckla relationen med Norge och gränsregionala organisationer.

Utvecklingsarenans målsättningar:

Det kortsiktiga målet är att:

 • Samordna insatserna och tillrättalägga dem för företagens behov inom omställning, utveckling och tillväxt.
 • Möjliggöra kompetensutveckling och affärsutveckling för anställda, näringslivet och företag.
 • Ta fram nulägesbilden och använda den som stöd för att genomföra en mer fördjupad behovsanalys inom fem styrkeområden som identifierats för Strömstad.

Det långsiktiga målet är att:

 • Näringslivets efterfrågan av arbetskraft ska matcha målgruppernas kompetens.
 • Påskynda återhämtningen för Strömstads närningsliv genom en stärkt attraktionskraft, utvecklad destinationsort, fler företagsinvesteringar och nyetableringar med en hög sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden som resultat.
 • En breddning av näringslivet genom en etablering av en utvecklingsnod med koppling till styrkeområdena.

Budget

Satsningen har en budget på 4 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Kommunens insats är 500 000 kronor.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Richard Holm