Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Strömstads styrkeområden

Drönarbild över Strömstad från havet.

Marina och maritima näringar är ett av Strömstads fem utpekade styrkeområden.

Fem styrkeområden med utvecklings- och tillväxtpotential har identifierats för Strömstads näringsliv. Styrkeområdena avspeglar det befintliga näringslivet men ska väcka nyfikenehet på framtiden.

De fem styrkeområden har tagits fram genom djupintervjuer, enkäter, nutidsanalyser och trendanalyser. Man har också tittat på tidigare erfarenheter och utbyten i sammanhang till Strömstads kommun. Likaså har det gränsregionala samarbetet haft betydelse för att se vad som händer på andra sidan gränsen. Hela det strukturella arbetet och analysarbetet ska på sikt leda till en utvecklingsnod.

Handelsnav – Traditionellt finns en stark gränshandel i Strömstad. Kompetensen kan användas till att vidareutveckla handeln av varor och tjänster för att matcha nya köpmönster, attrahera fler målgrupper, bredda utbud och efterfråga samt öka e-handeln.

Hållbar destination – Ett av Strömstads starkaste ben är besöksnäringen, med traditioner som sträcker sig fler hundra år tillbaka. För att utveckla Strömstad till en levande destination året om finns möjligheter att utforska, såsom ekoturism samt co-working och co-living. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i Norra Bohuslän.

Marina och maritima näringar – Havet blir allt viktigare både ur klimatperspektivet men också ur ett affärsperspektiv. Närheten till havet gör att Strömstad har goda möjligheter att etablera, utveckla och växla upp havsnäringen både inom det marina och det maritima. Möjliga utvecklingsområden kan vara vattenbruk, sjömat, land-havsbaserad odling av fisk, alger och ostron samt "food-tech". Inom sjöfarten finns möjligheter att utveckla marinteknik, fiskeflotta och infrastruktur.

Grön logistiksymbios – I Strömstad kan vi möta upp den gröna omställningen inom transport och bränsle genom att utveckla en miljöteknisk profil av transportkombinatet väg och sjöfart samt järnvägen.

EU:s yttre gräns – EU:s yttre gräns skapar affärsmöjligheter och sprider marknadsriskerna. Det geografiska läget är ett styrkeområde som ger möjligheter till en stark gränsregional arbetsmarknad och bidrar till arbetstillfällen som är viktiga för Strömstads framtid. Här finns potential att utveckla spetskompetens inom tullhantering och tulldeklarering för import och export till EU samt möjligheter att utveckla samarbetet med Norges näringsliv.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Richard Holm