Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Företagsfrämjande aktörer

Utvecklingsarena Strömstad har arbetat fram ett stort samverkansnätverk av aktörer som vi kan lotsa den lokala företagaren vidare till för support och stöd. De olika aktörerna är indelade i åtta grupper, som vi listat här.

Aktörerna kan hjälpa företagaren med exempelvis ekonomisk rådgivning, affärscoachning, hållbarhetsarbete, utbildningsinsatser, kompetensutveckling, arbetsmarknadsinsatser och etableringsstöd.

Myndigheter: Exempelvis Arbetsförmedlingen som har en sammanhållande uppgift på arbetsmarknaden enligt regleringsbrevet (en formell arbetsbeskrivning).

Offentliga aktörer: Exempelvis Västra Götalandsregionen vars uppgift är att utveckla regionen inom näringslivsfrågor.

Akademi/Utbildningsaktörer: Exempelvis Tjärnö marina laboratorium som är en del av den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet (GU). Här återfinns även privata utbildningsaktörer.

Innovationsaktörer: Exempelvis Innovatum Science Park i Trollhättan som är en utvecklingsarena som har nära samarbete med akademi och näringsliv inom flera fokusområden.

Gränsregionala samarbeten: Exempelvis EURES, ett gränsregionalt samarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och norska motsvarigheten NAV.

Företagsfrämjande aktörer: Exempelvis Almi väst som har stöd från Västra Götalandsregionen och verkar för företagare genom erbjudanden för omställning och utveckling.

Branschorganisationer: Exempelvis Svenskt näringsliv som är en arbetsgivarorganisation och driver sakfrågorna för näringslivets utveckling och tillväxt.

Lokala näringslivsnätverk: Företagarna Strömstad och Köpmannaföreningen som samverkar till nytta för det lokala näringslivet.

Mer information och länkar till aktörer som kan ge stöd till företagaren finns under Rådgivning, stöd och finansiering Länk till annan webbplats.Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Richard Holm