Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så mycket kostar det att ha en livsmedelsanläggning

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att företagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka myndighetens kostnader för kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift för prövning av godkännande

Ett fåtal verksamheter (animalieanläggningar som t.ex. mejeri, slakteri m.m.) måste prövas för godkännande. Avgiften för prövning av ansökan om godkännande är samma som den årliga kontrollavgiften

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra kontroll ingår inte i den årliga kontrollavgiften utan finansieras genom timavgifter. Detta är aktuellt om det finns brister i livsmedelsföretagets verksamhet som kräver ytterligare en inspektion - en extra kontroll - för att se att bristerna har åtgärdats.

Det är verksamhetsutövaren som kommer att debiteras för den extra kontrollen genom timdebitering. Denna timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Driva livsmedelsföretag

Taxa för offentlig livsmedelskontroll Länk till annan webbplats.


Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg