Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Besök av livsmedelsinspektör

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och rätt hantering är viktigt. För att säkra kvaliteten på våra livsmedel kontrollerar miljö-och byggnämnden de livsmedelsanläggningar som finns i kommunen.

Livsmedelskontroll

Det finns drygt 320 olika företag som hanterar livsmedel i Strömstad. Till dem räknas allt från grossister, butiker och vattenverk till restauranger, skolkök och korvvagnar.

Vi är två livsmedelsinspektörer som arbetar med att kontrollera de verksamheter som hanterar livsmedel i Strömstads kommun. Vi gör både föranmälda och oanmälda besök.

När vi kommer på besök kontrollerar vi om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Personalen får berätta om rutiner, resultat av mätningar och kontroller och hur eventuella brister har hanterats. Verksamhetsutövaren ska också kunna visa att alla som hanterar livsmedel i anläggningen har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet. Ibland tar vi också prov på olika livsmedel.

Målen med livsmedelskontroll är att:

  • konsumenterna ska vara trygga och säkra när de handlar och äter mat i kommunen
  • ingen ska bli sjuk
  • inga skämda livsmedel ska säljas
  • konsumenterna inte ska bli lurade

Livsmedelsföretagarens ansvar

Det är livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras ett steg bakåt, och i vissa fall ett steg framåt, i livsmedelskedjan. Det gör att företaget ska ha bra rutiner och övervaka tillverkning, servering och försäljning av livsmedlen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg