KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att företagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka myndighetens kostnader för kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift för registrering

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel måste vara registrerade hos miljö- och byggförvaltningen. Den som anmälen en livsmedelsanläggning för registrering ska betala två timmars kontrolltid.

Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Avgift för kontroll

Du betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som inspektören från miljö- och byggförvaltningen använt för att planera, förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efteråt. Antal kontroller för er verksamhet baseras på Livsmedelsverkets riskklassningsmodell. Länk till annan webbplats. Kontrollfrekvensen varierar beroende på verksamheten och är inte densamma för alla.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Detta är aktuellt om det finns brister i livsmedelsföretagets verksamhet som kräver ytterligare inspektioner - uppföljande kontroll - för att se att bristerna har åtgärdats. Det är verksamhetsutövaren som kommer att debiteras för den uppföljande kontrollen genom timdebitering.

Denna timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Enligt taxan har miljö- och byggnämnden rätt att höja timavgiften varje år, enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter.. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg