Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Regler för dig som säljer livsmedel i food truck eller andra mobila anläggningar

Ska du sälja livsmedel i en mobil anläggning måste du registrera din verksamhet hos miljö- och byggnämnden i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Gör din anmälan senast två veckor innan du startar.

Mobila anläggningar som säljer livsmedel, exempelvis korvvagnar, falafel och tält, ska vara registrerad som livsmedelsverksamhet. Är din verksamhet ny ska du senast två veckor innan försäljningen startar lämna in en anmälan till oss. Företag som startar utan att ha anmält om registrering bryter mot livsmedelslagen och vi är då skyldiga att göra en åtalsanmälan och ta ut sanktionsavgift.
Har du en befintlig mobil anläggning ska denna vara registrerad i en kommun. Beviset för registrering ska finnas till hands samt kunna visas på plats då ni säljer livsmedel.

Det ska finnas tillgång till rinnande varmt och kallt vatten av dricksvattenkvalitet, flytande tvål och pappershanddukar i anslutning till anläggningen. Handskar eller desinfektionsmedel fungerar inte som ersättning för handtvätt. Rinnande vatten kan ordnas på olika sätt, exempelvis genom vattendunkar.

Tillgång till en separat personaltoalett ska finnas inom rimligt gångavstånd. Om du använder en annan livsmedelsanläggnings personaltoalett bör det finnas en skriftlig överenskommelse.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera temperaturen av till exempel varmhållning och kyl/frys. Upptäcker du brister måste du åtgärda det omedelbart och flytta eller kasta mat som kan ha blivit dålig.

Livsmedel ska skyddas så att de inte förorenas. Det kan exempelvis ordnas genom att ha lock över kärl eller att en skiva sätts i framkant av vagnen. Tänk på hur anläggningen placeras och på att bygga upp ditt matställe så att det skyddas från sol, regn, fåglar och andra föroreningar.

Du som arbetar med livsmedel ska använda skyddskläder, till exempel förkläde och keps, för att förhindra att livsmedlen förorenas. För att förhindra förorening bör du bara använda dessa arbetskläder i den mobila anläggningen.

Det ska finnas rutiner för arbetet i den mobila anläggningen och du som verksamhetsutövare ska kunna uppge dem vid en kontroll. Rutinerna ska gälla bland annat rengöring, spårbarhet, hantering av avfall och åtgärder vid brister.

För att få använda din mobila anläggning på offentlig plats behöver du ansöka om tillstånd hos polisen och kommunens tekniska förvaltning.

Korvvagn - en kiosk på hjul, som är tänkt att stå kvar på ett och samma ställe under en längre period kan behöva bygglov från bygglovsavdelningen.

Bygglov, vad är det?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg