Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Egenkontroll och HACCP

Håll koll på rutinerna genom egenkontrollprogram

Egenkontroll i livsmedelsanläggningar

Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter den verksamhet som företaget har. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten (t ex genom korrekt märkning).

För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt krävs att varje företag tar fram rutiner som beskriver hur man arbetar med olika frågor. Som tillverkare eller säljare tar Du ansvar för att dina produkter uppfyller kraven på hygien och redlighet.

En fungerande egenkontroll ger dina produkter en kvalitet som Du med säkerhet kan stå för. Lagstiftningen syftar till att ge konsumenten säkra livsmedel. Maten ska vara ofarlig och innehålla det som utlovas.

I ditt företag ska du bygga upp ett kvalitetssystem för egenkontroll. Det är en mycket viktig del av företagets totala kvalitetssäkring, rutinerna i systemet skall vara baserat på:

  • God hygien och produktionspraxis (GHP)
  • Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

Egenkontrollen ger säkra livsmedel

Livsmedelshanteringen är aldrig riskfri ur mikrobiologisk synpunkt. Bakterier kan växa till och livsmedel kan förorenas på många olika sätt. Egenkontrollens syfte är att minska riskerna genom att så tidigt som möjligt i hanteringen sätta in vettiga kontroller och åtgärder.

Det är inte lätt att göra ett egenkontrollprogram. En förutsättning för att kunna skapa ett fungerande egenkontrollprogram är ha kunskaper i livsmedelshygien.

Till hjälp att bygga upp ett system kan finnas branschvisa riktlinjer, till exempel för restaurang, butik m m. Har Du aldrig fått någon utbildning i det eller känner dig osäker bör Du utbilda dig. Miljö- och byggförvaltningen kan ge råd och informationsmaterial om livsmedelshygien.

Oavsett om en verksamhet ska registreras så ska samma mål uppfyllas, det vill säga säkra livsmedel.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg