KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kyltorn

För att minska risken för spridning av legionella måste alla verksamheter med kyltorn anmäla dessa till miljö- och byggnämnden. Anmälan gäller både befintliga och nya kyltorn.

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Det sker genom att vatten tillförs i ett luftflöde, vilket skapar aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditioneringssystem och olika industriella processer. Om kyltornen inte sköts korrekt kan det finnas risk för spridning av legionella.

Exempel på kyltorn

Det finns många olika typer av kyltorn, alltifrån stora industriella kyltorn som kan vara 10-tals meter höga, till små kyltorn för till exempel fastighetskyla. Nedan kan du se några exempel på mindre typer av kyltorn.

Kyltorn bild 2
Kyltorn bild 3
Kyltorn bild 4
Kyltorn

Du måste anmäla ett kyltorn till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan det uppförs eller tas i bruk. Undantag gäller för kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

  • Om du påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.
  • Om du påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska du ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.

Ett av skälen till att anmälningsplikt införs är att underlätta vid en utredning av fall och utbrott av legionella. Genom att Strömstads kommun får kunskap om var kyltornen finns ger det bättre förutsättningar att bedriva förebyggande tillsyn och därigenom förebygga smittspridning.

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor.
Anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga legionellautbrott - (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsplikt för kyltorn (folkhälsomyndigheten,se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att installera ett kyltorn, eller ska anmäla befintligt kyltorn, behöver du skicka in de dokument som finns listade nedan. Ska du anmäla fler kyltorn i samma verksamhet så räcker det med en anmälan.

Anmälan ska innehålla:

  • Ditt/verksamhetens namn, adress- och kontaktuppgifter
  • Karta med kyltornen markerade
  • Produktblad för kyltornen
  • Förslag på egenkontrollprogram

För att anmälan ska kunna prövas i tid behöver uppgifterna inkomma till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan kyltornet ska installeras.

Mejla uppgifterna till mbn@stromstad.se och ange "Anmälan om kyltorn" i ämnesraden.

Kraven på egenkontroll hittas i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Från 1 augusti 2024 behöver du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett kyltorn utan att ha anmält det. Från 1 januari 2025 gäller samma avgift om du använder ett befintligt kyltorn.

Timavgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Miljö- och byggnämndens taxor Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund