MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Medverkande under mötet

Företagsdialogen ”KSAU on tour” denna gång med havet som tema

April månads dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och företagare med fokus på hållbarhetsarbete och rekryteringsfrågor hade den gemensamma nämnaren ”havet”.

”KSAU on Tour” har grundupplägget (4-4-4), dvs fyra företag, fyra politiker och fyra tjänstepersoner som under ca 90 min diskuterar de gemensamma utmaningarna i rådande läge ger. Vid detta aprilmöte deltog fem verksamheter med havet som arbetsområde eller som en central del i verksamheten: Colorline, Göteborgs Universitet – Tjärnö marina laboratorium Hamnsystem, Grevinnas Rum och Eurocash.

Medverkande var från Colorline Frode Hansen kommersiell direktör och Nina Moland Andersen marknadschef, Robert Klouda säljare för Hamnsystem, Helen Veerman samordnare för Göteborgs Universitet Tjärnö marina laboratorium, Karin Egertz ägare Grevinnans rum och Therese Kartman HR-chef för Eurocash. Deltagande politiker var Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Marie Edvinsson (M) och Lars Tysklind (L) samt från tjänstesidan Mats Brocker kommundirektör, Roland Kindslätt chef för tekniska förvaltningen, Sara Arvenberg skolchef för gymnasiet och vuxenutbildningen samt Anja Sonerud projektledare Utvecklingsarena Strömstad och Richard Holm kommunens näringslivsansvarige.

Samtliga företag är i dagsläget i en starkt tillväxt- och utvecklingsfas. För att kunna växla upp ställs utmaningar på framtida rekryteringar. Parallellt sker utvecklingen som måste uppfylla högt ställda krav på hållbarhet. Företagens hållbarhetsresa kom också att speglas in i delar av kommunen etappmål kring en hållbar kommun – och attraktivare Strömstad. Vårt geografiska läge är en styrka där havet förenar Strömstad med Norge och Strömstad med världen. Att systematisk arbetat kring en gränsregional arbetsmarknad och återstart på ett hållbart sätt från pandemin var frågor som diskuterades. Bostadsförsörjning ses ju som en bricka i ett större perspektiv kopplat till inflyttning. Därtill är att fortsatt stötta och inspirera till utbildning och kompetensförstärkning vilket ses som en betydelsefull för att rusta oss för framtiden. Det som pandemin är behovet av att stå på flera ben, det betyder inte att välja bort utan stärka upp både befintlig verksamhet och välkomna in det nya.

  • Är du som företagare intresserad eller har en idé om ett tema för ”KSAU on Tour”, kontakta Utvecklingsarena Strömstad, så förädlar vi den idén tillsammans.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm