HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Utveckling av marina näringar

Marint gränsforum Skagerrak

Kosterhavets nationalpark och omgivande havsområden är en tillgång och en bas för utveckling av odling av alger och ostron, hållbar turism om miljöanpassat fiske. Med hållbarhet som förhållningssätt finns förutsättningar för ytterligare utveckling.

En marin strategi för utveckling av de "blå näringarna" vägleder arbetet. Strategin omfattar även övriga kommuner i norra Bohuslän. Här beskrivs olika intressenters förväntningar och behov av mark- och vattenområden. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier, bland annat Västra Götalands Regionens strategi för maritima klustret.

Läs hela marina näringslivsstrategin här.länk till annan webbplats (pdf, 4 MB)

Tillväxt på hemmaplan

Maritim utveckling Bohuslän (MUB) är ett samverkansprojekt mellan kommunerna, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i Västra Götaland. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för mindre företag i de marina och maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas. En rad insatser har genomförts inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel.

Innovationsarenor växer nu fram i sex kommuner. Bland annat anlitas affärscoacher och företag får då under sex veckor träffa en coach på hemmaplan. Ökad lönsamhet och sysselsättningseffekter hör till förväntat resultat.

Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marint Gränsforum Skagerrak

Marint Gränsforum Skagerrak heter projektet som Svinesundskommittén driver tillsammans med Viken fylkeskommune i Norge. I projektet arbetar även Tjärnö marina laboratorium och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet riktar sig mot marina näringar, framförallt verksamheter inom ostron och alger. Syftet är att stärka Skagerraks potential inom blå tillväxt genom samarbete mellan Sverige och Norge.

Det huvudsakliga målet är att arbetet ska leda till bättre förutsättningar för blå tillväxt - politiskt, administrativt och näringslivsmässigt.

Läs mer om projektet på Svinesundskommitténs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på projektets blogg Produktivt Skagerraklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

logotype VGR
logotype EU
Maritima löustret i Västsverige

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Richard Holm