Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Samverkan för ett attraktivt Strömstad!

Ett attraktivt Strömstad kräver samverkan! Ett nytt projekt för platsutveckling ska visa hur det kan gå till. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Strömstad för boende, besökare och näringsliv!

Strömstads kommun, näringsidkare, fastighetsägare och föreningar i Strömstad samverkar under 2021 och 2022 i ett lärande kring BID (Business Improvement District) som modell för platsutveckling.

Projektet innehåller aktiviteter utifrån BID-metoden för att strukturerat och väl avvägt planera, bilda och etablera ett utvecklingsbolag ”Strömstad & Co” med utgångspunkt i kommunens, företagens och det civila samhällets samlade behovsbild och mandat.

Mål

Målet med BID-samverkan är att etablera en organisation för platsutveckling med sikte på en långsiktig, organiserad samverkan mellan kommun, näringsliv och invånare för ett attraktivt Strömstad. Långsiktigt ska det resultera i:

 • Fler nya och stolta invånare
 • Ökat företagande och stärkt service
 • Fler besökare året runt
 • Stärka varumärket Strömstad

Projektet i korthet

 • Projektet genomförs enligt BID-modellen (Business Improvment District) som är en vedertagen europeisk modell för platsutveckling. Metoden innebär ett systematiskt arbete i ett antal steg för att hitta lösningar för platsens bästa.
 • Projektet syftar främst till att hitta bästa formen för samverkan där näringsliv, föreningsliv och kommun delar ansvar och uppgifter för att stärka Strömstads attraktivitet.
 • BID ska enligt projektets villkor genomföras på en avgränsad yta (max 3 000 invånare). Strömstads stadskärna har därför valts till utvecklingsområde.
 • De områden som berörs är Evenemang, Strömstad som destination, Strömstad som plats att verka och bo på och Staden - stadskärnan som Strömstads hjärta.
 • BID-projektet pågår juni 2021-november 2022. Allt skall vara applicerbart på hela platsen.

Bakgrund

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen, Strömstad kommun, Orvelin fastigheter, Strömstad köpmannaförening, ICA Kvantum, Lagunens Camping och Daftö Resort. Satsningen i Strömstad är en del av en större satsning av Västra Götalandsregionen för platsutveckling via organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor. Strömstad är en av fem platser i länet som genomför en BID-process med stöd från regionen.

Genom åren har flera olika samverkansprojekt mellan näringslivet och Strömstads kommun genomförts med fokus på ett attraktivt Strömstad. Ett exempel är projektet Urban platsinnovation där bland annat Strömstads platsvarumärke togs fram. År 2021 under pandemin togs nästa steg, att formalisera och rikta arbetet genom att undersöka förutsättningarna för ett utvecklingsbolag.

Kontakt

Leon Eriksson
Processledare
076-697 76 41
leon.eriksson@stromstad.se

Platsutveckling - vägen till framgång

Vy över övre bron mot Stadshuset nattetid.

Stadskärnan som utvecklingsområde

Fokusområden:

 • EVENEMANG -aktiviteter, upplevelser
 • UTBUD - service, lokaler, stråkutveckling
 • GESTALTNING – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet, öppettider, rent, snyggt och tryggt

Så funkar BID-modellen

 • BID står för Business Improvement District och är en systematisk arbetsmodell för att få olika parter involverade, aktiverade och delaktiga i platsens utveckling.
 • BID bygger på sex olika steg med syftet att skapa en levande och attraktiv plats genom samverkan mellan kommun, företag och civilsamhälle.
 • Via metoden etableras strukturer för beslutsfattande, ekonomiska överenskommelser och gemensamma mål.
 • Under 18 månaders projekttid läggs grunden för en samverkans-modell med rn plsn göt affärsutveckling, konkret handlingsplan och budget.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm