KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Foto på personal från biståndsenheten.

Ingela Bernholtz och Kajsa Sahlberg, handläggare med enhetschef Blagica Strojmanov.

En del av andras liv

Nyfikenhet, omtanke, förmåga att bygga relationer och samtidigt ha respekt för de ramar som samhället sätter för insatser. Och så ska man helst gilla kaffe... Det är egenskaper som Kajsa Sahlberg, tycker är viktiga i jobbet som biståndshandläggare.

- Det blir mycket kaffe, intygar Kajsa som ofta gör hembesök. Jobbet innebär kontakter med både den som behöver hjälp och med anhöriga. Man sitter ner, pratar och söker lösningar på de behov personen har. I samtal och lösningsförslag blir man, som Kajsa säger, en del av en annan persons liv. En pusselbit i en helhet. Inte sällan står det kaffe på bordet…

Trygghetslarm, hjälp hemma, stöd i vardagen för personer med psykisk ohälsa, färdtjänst, plats på särskilt boende. I Sverige finns lagstiftning som ser till att alla ska ha möjlighet att leva ett så gott liv som möjligt. Har man problem att klara sig själv på äldre dagar, eller har en funktionsnedsättning som utmanar, kan man få hjälp. Lagarna som styr är Lag om särskilt stöd och Socialtjänstlagen. Vilket stöd som är lämpligt prövas alltid av kommunens biståndsenhet.

Med sin socionomutbildning är Kajsa väl insatt i de lagrum som styr arbetet. Hon är ny på jobbet, i Strömstads kommun hon jobbat sedan januari 2019. Kajsa kommer från Örebro och har haft tillfälliga anställningar inom kommunen i sommarstaden Strömstad innan studierna. I själva verket hade hon inte tänkt sig Strömstad som hemort, men så ser det ut att bli.

- Det är lätt att man blir kvar, ler Kajsa som 27 år gammal nu ser sin framtid i här. Maken och nya bostaden finns på Ånneröd, strax norr om Strömstad. Hon trivs med arbetsgruppen och med stödet från kollegorna. Här hjälps man åt med kniviga ärenden. Hon giller också öppenheten inför förslag om utveckling av arbetssätt och handläggning och tycker att hon redan fått vara med och påverka. Hon lär från rutinerade kollegor och konstaterar att hon nog aldrig blir fullärd. Och att intrycken inte kommer att ta slut – varje möte, varje människa ger nya perspektiv.

På enheten handläggs frågor som rör både äldre och yngre invånare. Utöver kontakter med behövande innebär jobbet samverkan med andra aktörer, både inom kommunen och inom regionen. Som rehab, skola, barn- och ungdomspsykiatri, sjukvården och öppenvården. Personer som kommer tillbaks efter vård på till exempel sjukhus ska ges möjlighet att komma hem under trygga förhållanden.

– Samtal och möten är centralt i jobbet, säger Kajsa. Man måste gilla att samverka med andra och föra en bra dialog. Man behöver ha respekt för andras profession och förstås förhålla sig till de gränser som finns för insatser. Ibland blir det många olika servicegivare kring en enskild person, då gäller det att hålla ihop det med fokus på den det gäller.

Jobbet beskriver hon som givande även om det också kan vara tufft.

- Ibland önskas hjälp som man inte är berättigad till. Det kan också finnas anhöriga som vill något annat än den enskilde. Man kan tvingas säga nej eller erbjuda en annan lösning än den som helst önskas. Ibland blir reaktionen stark.

- Det jag utreder och beslutar ska utgå från den enskildes villkor och förutsättningar, inte vad andra runt personen tycker eller vill, förklarar Kajsa som tycker att det oftast går att hitta lösningar på behoven.

Det nära samarbetet med kollegorna uppskattas, men bäst är ändå hembesöken.

- Jag träffar så många ”goa” människor, och det är gott att kunna hitta lösningar som gör livet enklare för dem som behöver stöd och hjälp!

Om Biståndsenheten Strömstads kommun

- Hanterar totalt cirka 500 ärenden kring äldre, cirka 100 som rör personer med funktionsnedsättning och ett 50-tal ärenden inom socialpsykiatri (stödjande, motiverande insatser). Plus cirka 450 färdtjänstärenden. Alla ärenden är förstås inte aktiva samtidigt, inflödet varierar över tid.

- På enheten jobbar ett tiotal handläggare plus enhetschef.

- Har regelbundna enhetsmöten för genomgång av ärenden, för att hjälpas åt och lära av varandra.

- Har kontor i den tidigare sjukhusfastigheten vid kajkanten i västra delen av Strömstad. Lunchen intas under sommarhalvåret ofta på Röuddsberget med utsikt över havet, ett stenkast från kontoret.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Mellberg Jansson