KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strömstads kommun som arbetsgivare

​Som medarbetare i Strömstads kommun har du Sveriges viktigaste jobb på Sveriges vackraste plats! Läs mer om vad vi gör för att du ska trivas.

För att kunna ge god service av hög kvalitet till invånarna i kommunen behöver vi kompetenta medarbetare som mår bra och trivs med sitt jobb. Genom en bra arbetsmiljö, öppen dialog, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper utvecklar vi verksamheten för att du som medarbetare ska trivas hos oss.

Friskvård

Som anställd i Strömstads kommun får du ett friskvårdsbidrag som ersätter 75 procent av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden. Maxbelopp är 2 500 kr per år. Friskvårdsbidraget gäller alla anställda i kommunen med en anställningstid längre än tre månader.

Semester

Strömstads kommun erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön är innevarande år både intjänande- och semesterår, vilket betyder att du som nyanställd får full semester redan första året. Från och med året du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar. Från och med det året du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar.

Pension

Månaden efter att du fyllt 21 år avsätter Strömstads kommun 4,5 procent av din årslön till en pensionsavgift. Du väljer själv var du vill placera delar av din pension.

Löneväxling

Som anställd i Strömstads kommun har du möjlighet till löneväxling. Har du en tillsvidareanställning och förutsättningarna finns kan en bruttolönesumma som du själv bestämmer avsättas till pension.

Personalstöd

Vi erbjuder våra medarbetare tillgång till snabb professionell hjälp genom en opartisk leverantör med tystnadsplikt. Har du problem eller behov av stöttning i privat- eller arbetslivet finns personalstödet tillgängligt dygnet runt.

Försäkringar

Som anställd får du fyra förmånliga försäkringar förutom pensionsförsäkringen.

  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • AGS-KL – Ett komplement till sjukersättningen
  • TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring
  • KOM-KL – Stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Föräldrapenningtillägg

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst 365 sammanhängande kalenderdagar, får ett föräldrapenningtillägg. Det motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas automatiskt ut under högst 180 kalenderdagar i följd.

Medarbetarinflytande

Genom dialog i vardagen, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper där fackliga företrädare är med utvecklar vi vår verksamhet. Delaktighet är ett viktigt och naturligt led i vår beslutsprocess.

Flexibel årsarbetstid

Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för flera av våra medarbetare (undantag för kommunals avtalsområde samt lärare med ferie- och uppehållsanställning). Du har möjlighet att själv styra din arbetstid, men självklart utifrån verksamhetens behov och krav.

Rätt till heltid

Alla tillsvidareanställda har rätt till heltid. Ingen tillsvidareanställd ska arbeta deltid ofrivilligt utan deltidsarbete ska vara en möjlighet.

Ledarutveckling 

Vi satsar på ledarskapet i Strömstads kommun. Alla chefer genomgår därför en ledarskapsutbildning i vår gemensamma syn på ledarskapet. Som chef i Strömstads kommun får du löpande fortbildningar. Du har också olika stödfunktioner runt dig.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och kanske börja arbeta som chef kan du söka till vårt ledarskapsprogram som en förberedelse för eventuella framtida ledaruppdrag.

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Mellberg Jansson