HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Arbete och praktik

I Sverige är det arbetsförmedlingen som samordnar introduktionen av nyanlända. Insatserna ska stärka förutsättningarna att nå egen försörjning och underlätta nyanländas liv i det svenska samhället. 

Du som fått uppehållstillstånd i Sverige och är mellan 20 och 64 år delta i ett lokalt etableringsprogram. Du har rätt till en individuell handlingsplan inom programmet. Etableringen pågår 40 timmar per vecka under 24 månader. Arbetsförmedlingen och Strömstads kommun samarbetar för att göra din etablering så bra som möjligt.

Etableringsperioden kan bestå av undervisning i svenska (SFI), annan utbildning, praktik, samhällsorientering, arbete med mera. Du som är med i etableringsprogrammet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Söka jobb

Du har själv ett ansvar för att söka jobb och kan få hjälp av arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med arbetsgivare. I Strömstad finns det gott om jobb för dig som kanske inte har så lång studiebakgrund.

Extratjänst, instegsjobb och praktik – ta chansen!

En så kallad extratjänst är en arbetsmarknadsåtgärd som arbetsförmedlingen ansvarar för. Motsvarigheten i det privata näringslivet kallas "instegsjobb": Extratjänst innebär att du kan få ett särskilt anställningsstöd för att arbeta inom offentlig verksamhet, ideella föreningar och i trossamfund. Extratjänst eller ett instegsjobb kan vara en fortsättning efter det att du avslutat din etableringsperiod (efter 24 månader).

Är du på väg att slutföra din etableringsperiod? Är du intresserad av att i framtiden arbeta i offentlig sektor eller inom civilsamhället? Eller vill du jobba inom näringslivet?

Praktik - en möjlighet!

Kommunens samarbetar med arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända ut på praktik i privata näringslivet. Det går även att göra praktik vid föreningar, ideella organisationer och inom kommunen.

Att göra praktik på en arbetsplats är en möjlighet för dig att visa dina kunskaper och få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. På en praktikplats får du till exempel möjlighet att:

  • Träna och utveckla användningen av det svenska språket,
  • Lära dig olika arbetsuppgifter,
  • Lära dig mer om dina styrkor och utvecklingsområden,
  • Få kontakter och nätverk,
  • Få referenser för att söka jobb,
  • Lära dig om olika rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare.

Är du intresserad av att praktisera, ta kontakt med din arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen eller med kommunens samordnare Päivi Leandersson.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-12-04, Carin Oleryd

SIDANSVARIG: Hans Friberg