MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

Kulturhuset Skagerack

Kulturhusråd

Strömstads kommun ansvarar för lokalerna och ska ombesörja att det ges förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. Det har upprättats ett kulturhusråd med representanter från föreningsliv och kommun. Programsamrådets uppgift är att gemensamt diskutera möjliga program för varje säsong så att kulturhuset fylls av ett brett utbud av aktiviteter.

Genom att förlägga fritidsgården till kulturhuset skapas förutsättningar för at barn och unga i högre utsträckning kan uppmuntras till deltagande i kulturprojekt. Ett mål med detta är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att påverka kulturutbudet.

Kulturhusföreningen

Vill du vara med? Läs mer om medlemskap och kulturhusföreningen på: www.facebook.com/stromstadskulturhus

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: av Maria Alfredsson