MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

FRÅGOR & SVAR OM KULTURHUSET


Vad är bakgrunden till att vi har ett kulturhus i Strömstad?

Det har under flera år funnits önskemål från allmänhet om att kulturutövare, såväl unga som äldre, ska kunna ha en plats att utöva verksamhet på, på samma sätt som idrottsintresserade kan nyttja aktivitetshallen. Hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen att teckna ett tio-årigt hyresavtal på våning två och tre i Skagerack, samtidigt som man avsatte medel för upprustning av huset.

Samtidigt fanns ett stort behov av att göra ett omtag i fritidsgårdsverksamheten. Utifrån en stark prioritering av ungas plats i samhället och en önskan om att förlägga fritidsgårdsverksamhet centralt så fattades beslutet att integrera denna verksamhet i Skagerack. Kulturhuset ska medverka till att fler, oavsett ålder, hittar till kulturaktiviteter, som konsument och/eller aktör.

Hur får jag reda på vad som händer i kulturhuset?

Kulturhusets eventkalender når du här! Länk till annan webbplats.

Offentliga tillställningar finns också som oftast presenterade på www.stromstad.se/evenemang  Länk till annan webbplats.som är ett kalendarium för aktiviteter både lokalt och regionalt. Det är kostnadsfritt att lägga in aktiviteter och evenemang här. Via bokningssystemet kan man också se vad som händer i huset varje vecka.

Tipsa om ditt evenemang här! Länk till annan webbplats.


Kan man samsa en fritidsgård med kulturarrangemang?

Det är meningen. Är det öppna kulturarrangemang får ungdomarna via fritidsgården möjlighet att ta del av nya upplevelser och kulturyttringar. Och kulturaktörer och föreningar ges möjlighet att få nya intresserade, unga aktiva i sina verksamheter. Vid tillfällen med kulturarrangemanget för slutna sällskap eller dylikt får hänsyn visas från båda parter som då får utöva sina respektive aktiviteter separat i husets olika delar.


Hur bokar jag/vem får boka?

Alla, såväl föreningar som kommersiella företag och privatpersoner, är välkomna att hyra och boka lokalerna i kulturhuset. Bokning sker företrädesvis digitalt via bokningssystemet som ligger på kommunens webb. Systemet visar och vilka tider respektive lokal är bokad. Här finns också information om priser, teknik, möbler etc.

För mer info kontakta bokning@stromstad-bad.se

Mer info om riktlinjer och taxor vid bokning samt bokningskalendern finner du här! Länk till annan webbplats.


Om jag hyr kulturhuset för evenemang, vem sköter marknadsföring/biljettförsäljning?

Marknadsföring och eventuell biljettförsäljning för bokade evenemang sköter arrangören själv. Ideella föreningar och offentliga organisationer har möjlighet att kostnadsfritt presentera evenemang i en webbkalender på Strömstads kommuns och Västsvenska Turistrådets webbplatser. Välkommen att anmäla ditt evenemang via formulär här Länk till annan webbplats.!

Vad lämpar sig lokalerna bra för?

Stora salen lämpar sig utmärkt för seminarier, dans, musik- och teaterframträdanden med en mindre scen och plats för publik mellan 300-600 personer (antal beroende på om man har sittande publik). Det finns 125 stolar och cirka 30 bord att låna och tekniken är enkel att hantera.

Den historiska prägeln i rummet passar utmärkt för trevliga middagar för större sällskap. Vill man ha mindre mötesrum för olika ändamål är Svarte Daniel ett utmärkt alternativ med plats för cirka 20 personer. På våning tre finns två mindre rum som fritidsgården använder på kvällstid men som går att bruka vid andra tillfällen. Det finns även ett e-sportrum där det är möjligt att låna datorerna för annat bruk om så önskas.

Man ska inte glömma att det finns andra scener inom kommunen som också lämpar sig för kulturverksamhet, såsom aulan i Strömstads gymnasium med plats för stora sällskap och en stor scen, samt konsthallen Lokstallet.

Vem avgör vilka publika arrangemang som ska bli av?

Det finns allmänna ordningsregler för uthyrningen av lokalerna, man måste till exempel vara fyllda 18 år för att hyra. I nuläget gäller att ”först” till kvarn för bokning av lokaler, så vilka publika arrangemang som äger rum beror på intresset från kulturaktörer, föreningar och andra att boka upp sig.

Vad är värt att veta om Skagerack som byggnad?

Skagerack har en historia som anrikt societetshus, byggt 1877. Byggnaden var under många år ett nav i ortens tidigare historia som havskurort. Renoveringen av byggnaden har pågått i flera år och handlat mycket om att bevara och lyfta fram husets stora kulturvärden samtidigt som utrymme för modern scenkonst skapats.

Huset har tre våningar, kultur- och fritidsverksamhet pågår på de övre två våningarna. I undervåningen bedrivs såsom tidigare restaurangverksamhet. Lokalerna har kapacitet för cirka 600 personer. Scenen är utrustad med rigg samt ljus- och ljudanläggning. Det går att mörklägga lokalen. Skagerack rymmer flera inspirerande mindre rum och avdelningar med historiska undertoner. Skagerack ägs av kommunala bolaget AB Strömstadslokaler.


Vad finns det för teknik?

Stora salen har mörkläggningsgardiner, kanon, duk, högtalare, två trådlösa handmickar, två headset, rigg med tio lampor – allt styrs av en digital panel med enkla förfaranden.

Vad kostar det att hyra i kulturhuset?

Taxorna är differentierade. En förening med ungdomsverksamhet betalar cirka en tiondel av hyran jämfört med en kommersiell aktör. Taxorna och vilka typer av uthyrning som sker hör till det som ska utvärderas vid årets slut. Du hittar hyror för de olika rummen på www.stromstad.se/kultur Länk till annan webbplats..


Kan man äta i lokalerna? / Kan man köpa fika?

Under vardagarna är caféet i Kulturhuset öppet mellan 10-15 (Obs - stängt tills vidare under Coronapandemin). På kvällarna tar fritidsgården över, och då är kaffesugna kulturutövare varmt välkomna in på en fika.

På första våningen återfinns den privata drivna restaurang Strand. Se menyer och öppettider på www.skagerack.nu Länk till annan webbplats..
Hyr du lokaler på våning två, Stora salen alternativt Svarte Daniel, så finns det här möjlighet att själv koka kaffe och göra smörgåsar alternativt i god tid innan bokningen höra av sig till Café Skagerack för beställning av fika.

Kontakt: anna.winkler@stromstad.se

I stora salen finns dessutom porslin till 125 personer.

Fritidsgården säljer kaffe och enklare fika till sina ungdomar och till de aktörer som hyr och som finns i huset under kvällarna.

Hur kan kulturhuset utvecklas ytterligare?

Kommunens kultursamordnare tillsammans med det nyinrättade Kulturhusrådet har en central funktion att föra dialog kring utveckling av verksamheten i huset. Det kan röra sig om bättre rutiner inför och kring uthyrning, fortsatt förenkling och information kring bokningsförfaranden, gemensamma aktiviteter mellan föreningsliv och kommunen, samling kring prioriterade åtgärder att jobba vidare för etc.

Du som hyr lokal i kulturhuset ombeds återkoppla till kommunen med synpunkter på om det är förfaranden eller annan information som behöver förtydligas. Kulturhusets första år är i många avseende ett inkörningsår där vi gemensamt kommer arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för teater, konstverksamhet, musik och fritidsverksamhet.

Kulturhusrådet leds av kultursamordnaren, därutöver ingår fritidsgårdsansvarig, två ungdomar och två representanter utsedda av Kulturhusföreningen (Kulturhusföreningen ingår i egenskap av paraplyorganisation för kultur- och föreningslivet).

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: av Tove Meyer