Lokstallet

Utställningen "Språkkamp och helighet" pågick under sommaren 2020.

UTSTÄLLNINGAR & PROGRAM 2020

Konsthallen Lokstallet är stängt för i år och öppnar igen i slutet av april 2021. Tack till alla som besökt konsthallen under säsongen.

OBS! Med tanke på rådande läge med Covid-19 har säsongens program anpassats efter riktlinjerna. Säsongens vernissage ställs in.

25/4 – 4/10
SKULPTURPARK

Välkommen att besöka vår lilla skulpturpark utanför konsthallen.

25/4 - 3/6
DEN ALLVARSAMMA LEKEN objekt o skulptur

Göran Hägg

Göran Hägg (född 1949) är bildkonstnär, grafiker och skulptör. Hans verk finns representerade på bland annat Moderna muséet, Göteborgs konsthall och Borås konsthall. Under sina verksamma år har Göran Hägg även smyckat flertalet offentliga miljöer såsom Postterminalen Årsta, Chalmers i Göteborg och Hallunda gymnasieskola bland många andra.

I konsthallen Lokstallet inviger han säsongen med en lekfull och samtidigt allvarsam utställning.

13/6 - 2/8
SPRÅKKAMP OCH HELIGHET måleri, teckning o skulptur

Torsten Andersson / Ann Edholm / Sara Möller

Konstnärernas intention till ”språklighet” syns dels i titlarna men också i de enskilda verkens form och färgrelationer och i relationen till hur verken sinsemellan möter varandra. Det finns också en vilja som vetter mot ett poetiskt och sakralt uttryck i konstverken.

Torsten Andersson (1926 - 2009) arbetade under hela sin konstnärliga praktik med att söka formuleringar för vad måleriet kunde vara ”bortom modernismens sönderstyckande rumsfördelning och realismens prefabricerade motivkrets”. Från slutet av 1960-talet ända till sin död arbetade han med ”abstrakta porträtt av tredimensionella skulpturer”.

Ann Edholm (född 1953) avslutade sina studier på Konstakademien i Stockholm 1986 och fick redan tidigt stor uppmärksamhet för sina ”blödande hålrum”, abstrakta och föreställande på samma gång. Efter det har hennes måleri kommit att bli mer stringent och avskalat, ofta med endast två färger och strama former i en språklig relation. I de senaste verken är hennes måleri mer associativt och återigen finns det plats för det ”skitna” och ”oavslutade”.

Sara Möller (född 1982) avslutade sina studier på HDK i Göteborg 2009 och har sedan dess haft ett antal utställningar och belönades 2013 med Beckersstipendiet. Hon arbetar främst med skulptur och objekt där ofta naturens former är närvarande men också föremålsliga objekt. Skulpturerna förs samman för att skapa en ny associativ helhet.


8/8 - 6/9 
UNDER YTAN skulptur

Eva Hild / Hanna Järlehed Hyving / Eva Zethraeus

Tre konstnärer som alla avslutade sina studier på HDK i Göteborg 1998, under professor Torbjørn Kvasbøs ledning. De har sedan dess arbetat idogt och målmedvetet för att utveckla sina konstnärskap med ambitionen att nå fram till ett personligt och starkt uttryck med avstamp i leran. Olikheterna i hanteringen av detta uråldriga material, formmässigt men också tekniskt, blir tydligt i denna utställning men här finns också likheter i de organiska formerna som för tankarna till havet med dess mångfald av växter och djur.

9/8
RALL - Snabbtågsreglerna med Ann Elkjär och Martin Fogel

Upplev järnvägsnära fantastisk flöjt- och gitarrmusik med Ann Elkjär och Martin Fogel i Konsthallen Lokstallet. Hör specalskrivna Snabbtågsreglerna för X2000 av Paula af Malmborg Ward och ljuvligt fartfylld musik av Piazolla. Mer information på väg. (Fotnot av Mikael Forsman.) Fri entré! Välkomna!

Ann Elkjär flöjt och Martin Fogel gitarr

12/9 – 4/10
ÖPPEN SALONG "Konst är kraft"

Under rubriken ”KONST ÄR KRAFT” arrangerar Konsthallen Lokstallet en ej jurybedömd utställning mellan 12 september - 4 oktober.

Denna utställning vill bejaka allas kreativa och skapande förmåga genom att vara öppen för alla som vill delta och bor i Strömstads kommun med angränsande kommuner. Du får lämna in högst två konstverk.