HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utgångspunkter för visionen

Vision 2030 antogs i april 2016 av kommunfullmäktige. Samtidigt togs beslut om långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads kommun.

Visionen är resultatet av en öppen process där ideér, förslag och synpunkter på framtidens Strömstad lagts samman till en framtidsbild.

Resan startade redan 2015 med dialogmöten för medborgare, näringsidkare och föreningsaktiva. Därefter har tjänstemän och politiker bearbetat materialet. Målen reviderades våren 2017.

Visionens budskap

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.

En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Utgångspunkt för visionsarbetet

Strömstad har en unik position som tillväxtkommun i Västra Götaland, som mötesplats vid EU:s yttre gräns och som knutpunkt mellan Oslo och Göteborg. En natur med internationell dragningskraft, en attraktiv småstadsmiljö och våra mindre samhällen är viktiga tillgångar.

Fortsatt befolkningsökning, högre utbildningsnivå, god kompetensförsörjning och ett varierat näringsliv skapar förutsättningar för bibehållen service och goda livsvillkor. En dynamisk gränsregion, fronten mot Västerhavet och en hållbar utveckling ger energi till både företagsamhet och föreningsliv.

År 2030 bor 15 000 personer i Strömstads kommun. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, ett spännande kulturliv och bra service är starka motiv för att flytta hit.

Verksamhetsidé

Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.

Vägen mot övergripande mål och vision ska präglas av:

  1. Ökat invånarengagemang
  2. Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
  3. God social hållbarhet
  4. Offensivt samhällsbyggande

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck