HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utveckling i kommundelarna

Cirka hälften av invånarna i Strömstads kommun bor utanför tätorten Strömstad. I kommundelarna investeras både kommunala medel och otaliga ideella timmar i utvecklingsprojekt.

Våra lokalsamhällen på öarna Rossö, Tjärnö och Koster, i Nordby, Näsinge och Skee har alla sin särprägel och utvecklingspotential. I flera av kommundelarna finns sedan tidigare kommunala hyresrätter till stöd för helårsboende och lokal utveckling. Här kort om aktuella utvecklingsprojekt där lokalsamhället och kommunen samverkar:

Koster – projekt Kosters framtid

Utvecklingsprojekt som drivs av Kosterbor och Kosterföretag, med syfte att stärka ösamhället, bibehålla service och skapa förutsättningar för inflyttning och en ökad befolkning.

Strömstads kommun stödjer projektet och har bland annat varit delaktig i den LEA-analys (lokalekonomisk analys) som genomförts som underlag för projektet Kosters framtid.

Kosters framtid består av flera delprojekt, hit hör bostadsutveckling, utveckling av turistnäringen. I arbetgrupperna deltar både företag, invånare och kommunens tjänstemän.

Ett konkret och viktigt resultat av projektet såhär långt är det nystartade utvecklingsbolaget Kosters Framtid AB.

Läs mer om projekt Kosters framtid här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rossö – del i regionala projektet Hållbara platser

Rossö hamn är en av portarna till Kosterhavets Nationalpark. Här finns också en dagligvarubutik som är beroende av sommarmånaderna för att kunna ha öppet året runt. Projektet tar fram en plan och konkreta förslag till hur platsen kan utvecklas för både boende och besökare. Syftet är att öka attraktiviteten och bibehålla och helst utveckla den viktiga servicen. 

Arbetetet drivs av Rossö samhällsförening med stöd av Västra Götalandsregionen. Medfinansierar gör Landsbygdsprogrammet, Strömstads kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och stärker mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.

På Rossö pågår även ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med syftet att främja betesdrift och friluftsliv på ön.

 

Skee – multiarena och ny fördjupad översiktsplan

I Skee har nyligen en multiarena för barn och unga invigts invid Lionshov. Tätorten Skee med omnejd omfattas av pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Strömstad och Skee. Läs mer om förslag, tankar och idéer som rests i detta arbete och om planerna för det framtida Skee samhälle på länk nedan.

Fördjupade översiktsplaner för alla kommundelar

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck