HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nya bostäder på gång

Vi välkomnar varje år en rad nya invånare till Strömstad. Inflyttning sker både till tätorten och i kommundelarna.

Att tillskapa nya bostäder är viktigt för inflyttningen. Huvuddragen för hur det ska gå till anges i kommunens bostadsförsörjningsplan. Vårt kommunala bostadsbolag AB Strömstadsbyggen är en viktig aktör i sammanhanget, men nya bostäder tillskapas också av privata byggherrar. En rad bostadsområden är just nu under utveckling och en skattning av antalet pågående byggprojekt och sökta bygglov visar att det kan bli upp till 300 nya bostäder i olika upplåtelseformer inom de närmaste åren.

Att det finns både marknad och intresse för nya bostäder inom Strömstads kommun märks också på tomtförsäljningen. I nya planområden som Källviksdalen säljs tomterna i rask takt.

Aktuell byggnation:

  • Kvarteret Pilen, nybyggda bostadshus vid sjukhuset/Bojarkilen – 30-tal lägenheter (klart och inflyttat)
  • Kvarteret Sadelmakaren / Stenhuggaren, pågående byggnation vid brandstationen – ett 30-tal lägenheter
  • Kvarteret Torsken och Lången, renovering av befintliga hus mellan södra och norra hamnen – ett 40-tal lägenheter

Sökta bygglov:

  • Kvarteret Spinnaren, planerad nybyggnation av bostadshus, tidigare Sahlins antikaffär – ett 20-tal lägenheter.
  • Myren – större detaljplan, totalt cirka 120 lägenheter. Beviljat vår 2021.
  • Kvarteret Skepparen, på platsen för det tidigare Hedelinska huset – ett 40-tal lägenheter

Framtida projekt

Byggnation centralt i Strömstad är önskvärt, kommunen äger (helt eller delvis) mark i två centralt belägna planområden – Magistern och Rådhusberget. Läs mer om aktuellt planläge här:

Bostäder på Rådhusberget

Prioriteringar i Bostadsförsörjningsplanen

För att möta framtida förväntad efterfrågan på bostäder behöver kommunen de kommande åren slutföra ett antal detaljplaner för bostäder. Bland kommunala detaljplaner gäller följande prioritetsordning; Rådhusberget, Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden Södra.

Bedömningen är att med status för nu aktuella bostadsplaner kan antalet bostäder öka med cirka 800 enheter till år 2025.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck