HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Politisk ordlista

I den politiska ordlistan förklaras några av de vanligaste orden som kan dyka upp i kommunfullmäktige, i dokument och handlingar eller under rubriken Kommun och politik här på stromstad.se

Avslag
Avslag betyder nej. Beslut om att inte bevilja, godkänna, bifalla eller medge en ansökan eller ett ärende

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

Bifall
Samtycke, bifall betyder ja. Beslut om att godkänna, anta, bevilja, medge en ansökan eller ett ärende

Dagordning

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde

Diarium
Register över handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd

Handläggare
Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Kommunalråd

Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet

Kommunfullmäktige

Kommunens högst beslutande politiska församling eller ”riksdag”. Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Strömstads kommun

Kommunstyrelse
Utses av kommunfullmäktige och är kommunens ”regering”. Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen

Ledamot
Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse

Mandat
Uppdrag att vara representant, ex. inneha en plats i kommunfullmäktige

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Proposition
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, styrelsen eller nämnderna)

Protokoll
Ett dokument som redogör för vad som händer under ett sammanträde

Reglemente
Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer

Remiss
Ärende skickas för att t.ex. nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Suppleant
Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse

Tjänsteman
Arbetar för att hjälpa politiker att bereda och verkställa deras olika beslut

Utskott
Arbetsgrupper inom kommunen som arbetar med specifika frågor

Votering
Omröstning

Yrkande
Tydligt formulerat förslag

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-22, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck