MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

FÖP: bebyggelse, grönområden och kommunikationer

Ett 80-tal personer deltog i mötet den 30 oktober om viktiga planeringsfrågor för Strömstad. Mötet ordnades som en del av pågående samråd kring den fördjupade översiktsplan för Strömstad och Skee som just nu tas fram.

Mötet hölls på Skagerack och inleddes med en presentation av kommunens förslag till fördjupad översiktssplan. Här visades pågående planering för bland annat ny bebyggelse och vilka grönområden som är viktiga för rekreation och fritid. Deltagarna fick också själva tycka till om förslagen och på kartor ange vilka områden man vill ska förbättras.

Till höger förslagen och återkoppling på planen som framfördes under mötet.
Se kartor och förklaring nedan.

Hela FÖP-förslaget hittar du här
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter från deltagarna på förslagen per karta, fyra grupper:

Grupparbete per karta; synpunkter på förslagna utvecklingsområden och platser

Teckenförklaring till kartor:

Teckenförklaring till kartor.

Kort referat från mötet i punktform:

 • Positivt med så många centrumnära utbyggnadsområden. Bra för handeln i centrum.
 • Finns det tillräckliga områden för parkering i Starekilen och var skall de ligga?
 • Föreslå en plats för husbåtar och långliggare.
 • Positivt med Gåseberget då blir det också viktigt med en bra kommunikation med bro från Canning.
 • Vilka möjligheter finns det att bygga på Oljeberget?
 • Varför togs flerbostadshusen i Stare bort, borde det inte vara ett bra att ta upp de igen?
 • Området i Myrenrinken, är det aktuellt för bebyggelse?
 • Kommunen borde driva att strandskyddet tas bort i de centrala delarna av staden
 • Området där friluftsmuseet ligger borde tas i anspråk för ungdomslägenheter och friluftsmuseet flyttas till kärleksudden.
 • Parkeringshus vid infartsparkeringen för att lösa parkeringsbristen i staden
 • Hur ska kommunen hantera trycket på norra infarten? Svar: en åtgärdsstudie för att bygga ut cirkulationen vid brandstationen är på gång.
 • Lägg till ett utvecklingsområde för bostäder öster om brandstationen.
 • Vattentornsberget används av Strömstiernaskolan. Det föreslagna utbyggnadsområdet ok
 • Olika synpunkter på område 8 – positivt med bostäder vilket kan ge underlag för gallerian, viktigt grönstråk, viktigt för höga vattennivåer/dagvatten,
 • Positivt med Gåseberget
 • Hitta plats för ett centralt äldreboende gärna med havsutsikt.

Rubrikfererererfff

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck