HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Demokratin fyller 100 år

2021 är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Kvinnor fick då rösta för första gången. Strömstads kommun uppmärksammar 100-årsjubileet med olika programpunkter under året.

Kvinnors rätt att rösta i riksdagsvalet föregicks av en ihärdig kamp från olika politiska föreningar för kvinnors rösträtt. En framträdande förening var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som grundades i början av 1900-talet. I Strömstads kommun fanns flera lokalavdelningar, bland annat i Krokstrand, Skee och i Strömstad.

Krokstrands Folkets hus, Bohusläns äldsta Folkets hus, hade en framträdande roll i kampen för lika och allmän rösträtt. Demokratin 100 år uppmärksammas därför särskilt i Krokstrand. Se programpunkt nedan.

Lång kamp gav resultat

Första gången förslaget om kvinnlig rösträtt togs upp i riksdagen var 1884, men förslaget röstades ner med 53 röster mot 44. Det dröjde till 1912 innan regeringen lade fram förslaget på nytt och återigen röstades förslaget ner. tBland argumenten mot kvinnlig rösträtt märks oro för att kvinnor då ska behöva lämna hemmet och sina plikter för att gå och rösta.

Den 24 maj 1919 röstade riksdagen till slut för kvinnlig rösträtt. Den 26 januari 1921 kom det slutgiltiga beslutet om allmän och lika rösträtt i Sverige. Fem kvinnor kunde då väljas in i riksdagen. I Strömstad tog de första kvinnorna plats i stadsfullmäktige år 1919.

Så uppmärksammar Strömstads kommun demokratin 100 år:

  • Tema demokrati på Winter Word Festival 19-21 februari. Under årets festival uppmärksammar vi på olika sätt alla människors rätt till sin egen röst. Hela programmet: www.stromstad.se/winterword Länk till annan webbplats.
  • Invigning av en ”berättarbänk” i Krokstrand
    Krokstrands Folkets hus och Strömstads kommun inviger berättarbänken i Krokstrand. Bänken av granit är ett minnesmärke över den svenska demokratin som fyller hundra år i år.
  • Bohusläns museums digitala utställning MOD
    En digital utställning om kvinnliga förkämpar för rösträtten i Bohuslän inklusive Strömstad. Tidpunkt för utställningen meddelas senare.
  • Temavecka - vikten av att värna vår demokrati. Under krisberedskapsveckan vecka 39 lyfter vi allas ansvar för demokratin. För demokratin är inget vi kan ta för givet. Motståndskraft mot det som hotar vårt öppna samhälle, mänskliga fri- och rättigheter och demokratin bygger vi genom att vara källkritiska och medvetna medborgare. Lyssna till föredrag om informationspåverkan och lär dig grunderna i mediemedvetenhet.

Utställning om kvinnor som gjort avtryck

Under året invigs även en ny utomhusutställning om kvinnor i Strömstad som gjort avtryck. Visas på Strandpromenaden i Strömstad. Bland annat syns här Emilie Flygare Carlén och Hilma Svedal.


Sveriges riksdag uppmärksammar demokratin 100 år

Kvinnor i riksdagsvalet 1921

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck