MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strömstads historia

Gammal bild med kö till stadshuset

Läget vid norska gränsen har i alla tider präglat Strömstads kommun. Här har vi listat några historiskt viktiga händelser för Strömstads utveckling.

Mellan 5 500 - 4000 f Kr kom de första människorna till området och bosatte sig vid Lihult intill sjön Lången.

Under 1500-talet anlades en lastplats för timmer, "Strömmen", vid Strömsåns mynning.

1658 blev Bohuslän svenskt genom freden i Roskilde.

1667 fick Strömmen köpingsrättigheter och den 15 april 1676 stadfäste Karl XI formellt stadsrättigheterna.

1675 brände och skövlade den danske generalen Gyldenlöwe staden samt höll den besatt till freden i Lund 1679.

1716 - 1718 kom Strömstad att fungera som ett högkvarter för Karl XII under kriget mot Norge.

1772 besökte kung Gustav III staden under sin Eriksgata och Strömstads borgare fick privilegium för export av sill till Norge.

1782 började kurortsepoken i samband med upptäckten av Leijonkällan vid Surbrunn.1786 inrättades Sveriges första varmbadhus.

Under 1800-talets första del blev Strömstad en av landets mest populära badorter med kungafamiljen som återkommande gäster.

1847 påbörjades stora förändringar och förbättringar av stadens hamnar, kajer och parker.

Vid 1862 års kommunreform tillskapades Strömstads stadskommun.

1876 och 1880 drabbades staden av stora bränder.

1903 kom järnvägen till Strömstad.

1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge och risken för ett krig var överhängande

1918 togs Strömstads Stadshuset i bruk efter en lång och stormig byggnation.

Under första världskriget 1914-1918 förlades trupp till Strömstad, landstormen mobiliserades och flottan besökte staden.

1920 brann en stor del av staden längs Karlsgatan.

Under andra världskrigen 1939-1945 gränsade Strömstad till det ockuperade Norge och påverkades på många sätt av kriget.

1967 uppgick Vette och Tjärnö landskommuner i Strömstads stad.

1971 ombildades Strömstads stad till Strömstads kommun.

1946 invigdes Svinesundsbron av norske kungen Haakon och svenske kronprinsen Gustaf Adolf som en symbol för banden mellan Sverige och Norge.

2004 invigdes Nordby shoppingcenter som blivit ett av nordens största handelscenrum.

2009 invigdes Kosterhavets Nationalpark av kung Carl XVI Gustav.

Från badort till internationell småstad

  • 1786 - Sveriges första varmbadhus invigs.
  • 1800-tal - två nya varmbadhus byggs ungefär där dagens badhus finns. Dåvarande kronprins Oscars (senare Oscar I) upprepade besök bidrar till att Strömstad blir en av landets mest populära badorter.
  • 1800-tal - sjöfartsstaden Strömstad växer fram och många fartyg i kusttrafiken har sin hemmahamn här. Kustfiske och småskalig redarverksamhet är viktiga näringar.
  • 1900-tal - handel och andra näringar får ökad betydelse, hit hör konservindustri samt mekaniska verkstäder. Företag som Elektrolux och Jyden har tillverkning här.
  • 2000-tal - Strömstad är fortsatt en uppskattad bad- och semesterstad. Läget nära norska gränsen gör besöksnäring och handel till stora näringar året runt.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck