Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Tekniska nämndens ärendelista
2019-02-25

Tekniska nämnden kallas till sammanträde måndag 2019-02-25 klockan 08.00 på Tekniska förvaltningen för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Niclas Samuelsson

1. Tilldelning av slottider 2020-2025

2. Omfördelning av medel

Mattias Olsson

3. Riktlinjer för avgiftsnivåer för upplåtelse av kommunal mark i Strömstads kommun - information

Alexandra Lilliebjelke

4. Kebal 2:96 - angående anläggningsarrende på Äpplekalles vik

5. Kebal 2:96 - (Seläter) – upplåtelse av mark för anläggningsarrende (vattenrutschbana)

Eiton Ohlsson

6. Förstudie matavfallsinsamling - information

Conny Hansson

7. Förslag på justering av Södra Hamngatan

8. Skärtorsdag 2019

Charlotta Björkman

9. Årsbokslut 2018

Roland Kindslätt

10. Revisionsrapport 2018 - förstudieavseende fastighetsunderhåll i Orust, Strömstad och Tanums kommuner

11. Delegations- och anmälningsärenden

Strömstad 2019-02-18

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Lars Strandlund (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C )

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C )

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd

196 84

 

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt