MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tekniska nämndens ärendelista
2018-05-08

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2018-05-08 klockan 08.00 på Tekniska förvaltningen för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

Niclas Samuelsson

1. Färjeläget - lägesrapport

2. Hamnplats för restaurangbåt - Glada Räkan

Alexandra Lilliebjelke

3. Korsnäs 2:90 - jaktarrende

Alexandra Lilliebjelke och Kristin Ulfstad

4. Del av Norrkärr 1:50 - försäljning av mark

Charlotta Björkman

5. Internkontrollplan 2018

Ledningsgruppen

6. Inför sommaren 2018 - information

Charlotta Björkman

7. Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022 - planeringsförutsättningar

8. Delegations- och anmälningsärenden


Strömstad 2018-05-02

Åsa Torstensson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef

 

Tekniska nämnden

Ledamöter

Ersättare

Åsa Torstensson(C)

Stig Carlsson (C)

Ingemar Nordström (L)

Ulla Dafteryd (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Hans-Robert Hansson (L)

Kent Hansson (S)

Marcus Palm (S)

Rolf Rask (S)

Kurt Andersson (M)

 

Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, biträdande gatuchef, Gatuavd

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd

196 84

 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt