Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2018-02-27

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2018-02-27 klockan 08.00 på Tekniska förvaltningen för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

Niclas Samuelsson

1. Färgeläget - information

Alexandra Lilliebjelke

2. Kebal 2:96 - (grusplan, Strömstad spa) upplåtelse av mark för lägenhetsarrende(parkering)

3. Valbäck 1:14 - försäljning - information

Conny Hansson och Jeanette Johander

4. Tillfällig lokal trafikföreskrift - Skärtorsdag 2018

5. Fördelning av torgplatser - information

6. Dialogmöte i Skee - information

7. Medel till folkhälsoprojekt - Utveckla gång- och cykelvägar - information

Charlotta Björkman

8. Verksamhetsberättelse 2017

9. Delegations- och anmälningsärenden

Strömstad 2018-02-20

Åsa Torstensson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef

 

Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, biträdande gatuchef, Gatuavd

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd

196 84

 

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt