KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2024-05-15

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2024-05-15 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-14.00 Maj Gilberg och Maria Kvarnbäck

14.00-14.45 Michael Olsson

14.45-15.00 Marcus Palm

15.00-15.30 Lars Hustoft och Carina Dalenius

15.30- Magnus Widén och Cathrin Birath

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 20.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Utvärdering av Kommuncenter

2

Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Brev från Landshövdingen

3

Remiss om ansökan om tillstånd för avveckling av atomanläggning i Halden

4

Ändrad turordning för om- och nybyggnation av särskilda boenden

5

Ansökan om anläggningsbidrag - Strömstads Ridklubb

6

Finansiella rapport för 2023

7

Budgetanpassningar/prioriteringar 2024

8

Svar på - Motion om bedömning av konsekvenser för näringslivet inför beslut

9

Årsredovisning 2023 - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) 2024

10

Förslag om ny förbundsordning - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) 2024

11

Anmälningsärenden


Strömstad 2024-05-08

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Daniel Ödlund (MP)

Kari Grönn (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland