KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-11-15

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-11-15 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13:00-13.10 Maria Kvarnbäck

13:10-13:20 Michael Olsson

13:20-13:30 Carsten Sörlie, William Lindahl, Natalia Larsson

13:30-14:30 Carsten Sörlie

14:45- Carsten Sörlie, Roland Kindslätt, Karin Mellberg Jansson, Karolina Berggren

dslätt

15:00- Carsten Sörlie


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 35.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Svar på - Motion om trygghet för dem som rör sig i Strömstad från Moderaterna

2

Remiss om förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022

3

Policy för upphandling

4

Permutation av Stiftelsen J E Johanssons fond

5

Permutation av Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne

6

Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026

7

Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt - UTGÅR

8

Finansiering av AB Strömstad badanstalt

9

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-11-08

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland