KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-03-02

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-03-02 kl 10.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-12.00 Mats Brocker, Carina Dalenius, Maria Kvarnbäck och Richard Holm

13.00-13.15 Elin Solvang

13.15-13.35 Karin Mellberg Jansson

13.35-13.50 Helena Lilliebjelke

13.50-14.10 Maria Kvarnbäck

14.30 Mats Brocker, Richard Holm, Leon Eriksson samt projektets styrgrupp (kommunen, Strömstadsbyggen, Fastighetsägarna och Företagarna

15.30 Peter Dafteryd

15.45 Björn Richardsson

16.00 Terése Lomgård


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 47 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021

2

BODAL 1:37 - Ansökan om planbesked

3

Remiss från Halden kommun - Områdesreglering av stationsområdet

4

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet

5

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ

6

Revidering socialnämndens taxa 2022

7

Svar på initiativärende - Skapa kommunal beredskap för flyktingar och utsatta från kriget i Afghanistan.

8

Svar på - Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin från Vänsterpartiet

9

Plan för slutarkivering – vägledning från arkivmyndigheten

10

Överföring investeringsbudget 2021-2022

11

Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

12

Svar på - Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm

13

Svar på - Medborgarförslag om att kommunen ska behålla Crusellska och bygga om det till äldre-/mellanboende

14

Svar på - Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna

15

Uppföljning folkhälsoavtal 2021

16

Val av ledamöter till funkisrådet från SRF Strömstad-Tanum

17

Information om BID-projektet Gemensam samarbetsorganisation mellan näringsliv och kommunen

18

Information om det säkerhetspolitiska läget

19

Information - Detaljplaner för handelsområdena vid Nordby och Svinesund

20

Strömstads museum 2021

21

Fråga om öppna kommunstyrelsesammanträden under pandemin

22

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-02-23

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland