KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-01-19

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-01-19 kl 14.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

14.00-14.20 Tove Meyer

14.20-14.30 Natalia Larsson

14.30-14.35 Carina Dalenius

14.35-15.00 Terése Lomgård

15.00 Karin Mellberg Jansson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Revidering av kulturstrategi

2

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2021

3

Kommunstyrelsens överföring av investeringar 2021-2022

4

Svar på - Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

5

Svar på - Motion om jämställdhetsintergrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

6

Svar på - Motion om förmånscykel för anställda i Strömstads kommun

7

Svar på - Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna

8

Initiativärende - Coronabonus

9

Information från kommundirektören

10

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-01-12

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland