KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-12-01

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-12-01 kl 09.00-cirka 18.30 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering: torsdagen den 2 december 2021

Anmälan om övrig fråga

09.00-09.30 Roland Kindslätt

09.30-10.00 Jimmy Magnusson

10.15-10.45 Dialog med polisen

10.45-12.00 Terése Lomgård och Maria Aronsson

13.00-13.45 Besök/föreläsning av Martin Gundersen, Brygga Kultursal i Halden

13.45-14.00 Tove Meyer

14.00-14.45 Carina Dalenius

15.00-16.00 Mats Brocker samt avdelningscheferna

16.00-16.15 Peter Dafteryd

16.15-17.00 Björn Richardsson

17.30-18.15 Richard Holm, Anja Sonerud, Sara Arvenberg och Leon Eriksson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

2

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för ombyggnad av lokal till ny verkstad, Österröd från Tekniska nämnden

3

Begäran om omfördelning av investeringsmedel till projekt Övre bron, från Tekniska nämnden

4

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för vatten- och avloppsverksamheten, från Tekniska nämnden

5

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik

6

Dialog med polisen om drogproblematiken i Strömstad

7

Klimatlöften 2022

8

Utträde Sveriges ekokommuner

9

Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet

10

Svar på - Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från Centerpartiet

11

Besök / föreläsning av Martin Gundersen från Brygga Kultursal i Halden

12

Revidering av kulturstrategi

13

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

14

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022

15

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

16

Remiss - utkast Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt försvar (Peter kan eftermiddag)

17

KÄLLVIK 1:73 (Källvikens kursgård) - detaljplan - information

18

Svar på - Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga ägarlägenheter, då brist på bostäder försvårar rekrytering av personal till kommunen, från Kristdemokraterna

19

Svar på -Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från Liberalerna

20

Svar på - Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att återinföra Ronden för resor till och från större sjukhus

21

Svar på - Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten Pilen 5

22

Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst

23

Redovisning av medborgarförslagen 2021

24

Redovisning av motioner 2021

25

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2021

26

Status omställningsarbetet

27

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-11-24

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland