KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-10-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-10-27 kl 09.00-cirka 16.30 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

09:00-09:15 Peter Dafteryd

09:15-09:30 Helena Magnusson

09:30-09:50 Terése Lomgård

10:00-10:45 Jimmy Magnusson

11:50-12:00 Richard Holm

13:00-14:00 Diana Johansson

14:30- Carsten Sörlie


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 34.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Säkerhetshandbok - Revidering 2021

2

Personuppgiftspolicy

3

Förlängning av medborgarlöften och samverkansavtal med Polisen, 2022

4

Bidragsansökan från Bris 2022

5

Svar på - Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre

6

Del av Rådhusberget 1 - detaljplan

7

Utökning av Samordningsförbundet Väst med Melleruds kommun

8

Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - Livet i fokus

9

Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden (KS har delegation att ta detta beslut själv)

10

Val av vice ordförande i Kommunala pensionärs- och funkisrådet

11

Konsthallen Lokstallet 2021

12

Svar på - Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna

13

Svar på - Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt initiativ

14

Svar på - Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från Feministiskt Initiativ

15

Status utvecklingsarenan och näringslivsfunktionen - information

16

Delårsrapport augusti 2021

17

Finansiella rapporter 2021

18

Grundläggande granskning för 2021

19

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025

20

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-10-20

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland