KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-09-29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-09-29 kl 09.00-cirka 17.30 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

09.00-10.00 Elin Solvang samt exploatörerna för SPA-hotellet

10.30-12.00 Socialnämndens arbetsutskott

13.00-14.00 Dialog med Göran Lundgren

14.00-14.30 Carsten Sörlie

14.45-15.00 Maria Kvarnbäck och Terése Lomgård

15.10-15.30 Karin Mellberg Jansson

15.30-16.00 Elin Solvang

16.00-16.45 Carina Dalenius och Mats Brocker

16.45- Richard Holm


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 25.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan om planbesked

2

Omvärldsbevakning - Socialnämnden

3

Dialog med Göran Lundgren

4

Finanspolicy

5

Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser

6

Begäran om avsteg från hamntaxan från Tekniska nämnden

7

Inspel och synpunkter på Leader Bohusläns utvecklingsstrategi

8

Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

9

Revisionens granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

10

Riktlinjer för distansarbete

11

STRÖMSTAD 3:16 m.fl - begäran om planbesked

12

MEDBY 1:22 m fl (Kålvik) - detaljplan

13

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021

14

Kommunstyrelsens mål och budget 2022 - budgetskrivelse

15

Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan KS/2021-0457

16

Status omställningsarbetet - Information

17

Behov av nya SÄBO-platser

18

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-09-22

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland