KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-06-08

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
tisdag 2021-06-08 kl 13.00-cirka 17.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13-10 Karin Mellberg Jansson och Martin Axelsson

13:10-13:30 Natalia Larsson

13.30- Carsten Sörlie

15:30-15:40 Elin Solvang

15:40- Björn Richardsson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 25.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Politiska arvoden 2021

2

Årsredovisning 2020 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

3

Årsrapport försäkringar 2020

4

Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst

5

Redovisning av lokalt partistöd 2019

6

Utbetalning partistöd 2021

7

Kommunstyrelsens teritalrapport april 2021

8

1:a teritalrapport 2021

9

Finansiella rapporter 2021

10

Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt

11

Reducering samt förändring av avgift för kulturskolans verksamhet

12

VETERINÄREN 10, VETERINÄREN 11 - ansökan om planbesked

13

Samarbete för Bohusbanan

14

Remiss från Tanums kommun - avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplan

15

Reglemente för inköp av fastigheter för hela koncernen.

16

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun

17

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2021

18

Redovisning av medborgarförslagen 2021

19

Redovisning av motioner 2021

20

Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst

21

Försäljning av fastigheten Crusellska

22

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-06-02

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland